10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Global
  • Leaderboard >
  • 10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

Forbes Thailand / Admin
15 Jan 2018 | 10:31 am 24511

เรารวบรวมสถานศึกษาที่นักศึกษามีหนี้สินต่ำได้รับเงินเดือนหลังจบการศึกษาสูง มีอัตราสำเร็จการศึกษาสูง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและนักศึกษามีระดับความพึงพอใจสูง


อันดับ 1
HARVARD UNIVERSITY

ที่ตั้ง Cambridge MA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 7,183 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 64,400 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 6%

อันดับ 2
STANFORD UNIVERSITY

ที่ตั้ง Stanford CA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 7,000 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 64,477 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 5%

อันดับ 3
YALE UNIVERSITY

ที่ตั้ง New Haven CT
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 5,509 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 66,445 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 7%

อันดับ 4
PRINCETON UNIVERSITY

ที่ตั้ง Princeton NJ
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 5,277 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 61,160 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 7%

อันดับ 5
MASS. INST. OF TECH.

ที่ตั้ง Cambridge MA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 4,492 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 63,250 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 8%

อันดับ 6
CALIFORNIA INST. OF TECH.

ที่ตั้ง Pasadena CA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 1,001 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 63,471 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 9%

อันดับ 7
UNIVERSITY OF PENN.

ที่ตั้ง Philadelphia PA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 10,406 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 66,800 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 10%

อันดับ 8
DUKE UNIVERSITY

ที่ตั้ง Durham NC
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 6,611 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 66,739 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 11%

อันดับ 9
BROWN UNIVERSITY

ที่ตั้ง Providence RI
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 6,318 ราย
ค่าจ่ายต่อปี 65,380 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 9%

อันดับ 10
POMONA COLLEGE

ที่ตั้ง Claremont CA
จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 1,651 ราย
ค่าจ่ายต่อปี  64,870 เหรียญ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 10%


ติดตามการลงทุนและการใช้ชีวิตรอบโลกได้ที่ ForbesLife Magazine ฉบับพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP