10 อันดับ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอเมริกา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Global
  • Leaderboard >
  • 10 อันดับ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอเมริกา

10 อันดับ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอเมริกา

Forbes Thailand / Admin
23 Jan 2020 | 10:28 am 10264

สําหรับคําถามที่ว่าการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาคุ้มค่าหรือไม่นั้น คําตอบก็คือ คุ้มค่าอย่างแน่นอน อย่างน้อยถ้าคุณได้เข้าเรียนในสถานศึกษาชั้นนํา และนั่นไม่ทําให้คุณถังแตกแล้วละก็ จะรีรออะไร

ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษา 650 แห่งที่เราวิเคราะห์นี้อยู่ที่ 45,000 เหรียญสหรัฐฯ ในอเมริกา 49% ของบัณฑิตที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อแลกกับฐานเงินเดือนที่เป็นค่ากลางซึ่งอยู่ที่ 25,000 เหรียญ ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษของผู้มีวุฒิปริญญาตรี แต่สําหรับนักศึกษาจากบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนํา การลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนอย่างงาม

หลังจากทํางานได้ 10 ปี ศิษย์เก่าจากสถาบันอุดมศึกษา 50 อันดับแรกจากการจัดอันดับของเรา มีรายได้มากกว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 50 อันดับสุดท้ายถึงเกือบ 50,000 เหรียญต่อปี การจัดอันดับของเราทำการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะสถาบันการศึกษา 650 แห่งที่ดีที่สุดของประเทศเท่านั้น (มีสถานศึกษาราว 3,000 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีทั่วสหรัฐฯ)

นักศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนําเหล่านี้ยังทําได้ดีกว่าในแง่ของการสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด การได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ และการได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ การเลือกสถานศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสําคัญของทุกคน ดังนั้น จงหาข้อมูลให้รอบด้านและเลือกด้วยความรอบคอบ

 

อันดับที่ 1: HARVARD Cambridge, MA

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี: 13,844 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 69,600 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 5%

ศิษย์เก่าผู้มีช่ือเสียง: Jeremy Lin ผู้เล่นในลีก NBA

 

อันดับที่ 2: STANFORD Stanford, CA

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 8,402 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 69,109 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 5%

ศิษย์เก่าผู้มีช่ือเสียง: Charles Schwab ผู้ร่วมก่อตั้ง Schwab

 

อันดับที่ 3: YALE  New Haven, CT

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 6,483 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 71,290 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 7%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Steve Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

อันดับที่ 4: MIT Cambridge, MA

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 4,680 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 67,430 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 7%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล

 

อันดับที่ 5: PRINCETON Princeton, NJ 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 5,659 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 66,150 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 6%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon

 

อันดับที่ 6: PENN Philadelphia, PA

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 13,437 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 71,715 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 9%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Elon Musk ผู้ร่วมก่อตั้ง Tesla

 

อันดับที่ 7: BROWN Providence, RI

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 7,390 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 71,050 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 8%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Emma Watson นักแสดง

 

อันดับที่ 8: CALTECH Pasadena, CA

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 1,002 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 68,901 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 8%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Kip Thorne นักฟิสิกส์ทฤษฎี เจ้าของรางวัลโนเบล

 

อันดับที่ 9: DUKE Durham, NC

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 7,184 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 71,764 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 10%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: David Rubenstein ผู้ร่วมก่อต้ัง The Carlyle Group

 

อันดับที่ 10: DARTMOUTH Hanover, NH

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี: 4,693 คน

ค่าใช้จ่ายรวม: 71,827 เหรียญ

อัตราการตอบรับเข้าเรียน: 10%

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: Shonda Rhimes ผู้ควบคุมการผลิตรายการหรือละครชุดทางโทรทัศน์

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 


คลิกอ่านบทความทางด้านธุรกิจและการทำงาน ได้ที่ นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ได้ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP