เผยผลการประกวด FinTech Challenge 2018 ดาวเด่นฟินเทคสตาร์ทอัพ “Credit OK” คว้ารางวัล Innovative - Forbes Thailand

เผยผลการประกวด FinTech Challenge 2018 ดาวเด่นฟินเทคสตาร์ทอัพ “Credit OK” คว้ารางวัล Innovative

FORBES THAILAND / ADMIN
09 Nov 2018 | 12:59 AM
READ 12632

3 ฟินเทคสตาร์ทอัพหน้าใหม่ คว้ารางวัล FinTech Challenge 2018 : The Discovery โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน ค้นหาผู้ประกอบธุรกิจฟินเทคสตาร์ทอัพเมืองไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานพันธมิตร

โดยทีม Credit OK เจ้าของนวัตกรรมประมวลผลสร้าง “เครดิตสกอร์” ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน คว้าทุนประเภท Innovative FinTech ได้รับเงินรางวัล 2เเสนบาท ตามมาด้วย JFINCoin ได้ทุนประเภท Popular Vote และรางวัลพิเศษ Wealth Award ตกเป็นของทีม FINE โดยได้รับรางวัลทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พร้อมต่อยอดและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่จาก FinTech ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รพี  สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เราเชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง ไม่ใช่แต่เฉพาะธุรกิจ แต่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา และนำไปสู่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนของประชาชน "ปัจจุบันคนไทยยังเข้าถึงตลาดทุนน้อยมาก มีเพียง 3 ล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก สำหรับประเทศที่มีประชากรที่สูงกว่า 60 ล้านคน ก.ล.ต. จึงเชื่อว่า เทคโนโลยี FinTech จะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านการเงิน  ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่ออิสรภาพทางการเงินในระยะยาวได้ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญ"  สำหรับ Credit OK เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงทางการเงินของผู้กู้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากข้อมูลหลายแหล่ง  เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลจากการใช้โซเชียลมีเดีย และแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อสร้าง “เครดิตสกอร์” ที่มีความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจที่เหมาะสม รวดเร็ว และด้วยความเสี่ยงที่ประเมินได้  ซึ่งนอกจากจะได้เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (Illegal Financing) ในสังคมไทยได้อีกด้วย ขณะที่ JFINCoin : DDLP – Decentralized Digital Lending Platform  บล็อกเชนแพลตฟอร์มที่ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับประชาชน โดยนําเทคโนโลยีบล็อคเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายฐานข้อมูลแบบใหม่ที่ไม่มีคนกลางมาใช้  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินเชื่อรายย่อย (Micro Loan) ที่สถาบันการเงินใหญ่ไม่สามารถขยายการบริการได้เพียงพอเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง  เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม  ด้วยการทํางานระบบ  Smart Contract ที่ทํางานได้เอง  มาใช้ในระบบ Digital Lending ตั้งแต่ส่วนของการระบุตัวตน (KYC) การคํานวณเครดิต (Credit Scoring) และกระบวนการการกู้ยืม (Lending Process)  ซึ่งความสะดวกในการให้บริการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินเหล่านี้ได้ ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียในหลายๆด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านทีม FINE ผู้พัฒนา TAKETA (ทาเก็ตต้า) เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มบน Mobile Application (IOS & Android) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ Monitor & Manage การเงินของตนเองได้ง่ายขึ้นผ่าน "ประสบการณ์ใหม่" ในการจัดการเรื่องเงินและความมั่งคั่ง เพื่อตอบโจทย์การมีอิสรภาพทางการเงินที่เรียบง่าย ใช้งานสะดวก สัมผัสถึงความสนุกในการใช้งานไปพร้อมกับการเติบโตของทรัพย์สิน ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน โดยเข้าสู่แพลตฟอร์มผ่าน Website หรือ Download Application และเลือก Character ของ User และ Mate (คู่หูทางการเงิน) พร้อมตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน, แผนการเงิน, Portfolio ทางการเงินที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเริ่มสร้างนิสัย/พฤติกรรมใหม่ ๆ ทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง โดยมีการแสดงผลการเติบโต-ถดถอยของความมั่งคั่ง แบ่งปันเคล็ดลับการลงทุน และกระตุ้นเตือนให้ลงข้อมูลรับ-จ่าย เเละทุก ๆ การบันทึกจะได้รับคะแนนเพื่อนำไปแลกรับส่วนลดสินค้า-บริการจากพาร์ทเนอร์ที่ร่วมสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีอีก 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย CryptovationX : หุ่นยนต์ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดคริปโต Skynet : ระบบ Social Trading Platform ที่รองรับ AI ทุกภาษาโปรแกรม Digital Workforce : หุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ZeeZave : ระบบส่งเสริมการออมสำหรับคนรุ่นใหม่ ATOM: Retire-Care Planer วัยเกษียณที่ออกแบบได้ ESPREE.IO : แพลตฟอร์มการรับชำระเงินของทุกสรรพสิ่ง ebizkit : เครื่องมือที่ยกระดับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทาง Chat commerce WEALTHI : แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางการเงินได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ThaiIDP : ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล ทั้งนี้ FinTech Challenge 2018 : The Discovery เป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงินที่ดำเนินการโดย ก.ล.ต. จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัยในประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในระบบการเงิน การระดมทุน และการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับยุค “ไทยแลนด์ 4.0”   รายงานโดย : ศิริลักษณ์ หาพันธ์นา