อว.ชู “ธุรกิจนวัตกรรม" สู้ภัย โควิด-19 รับมือโลกร้อน ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ - Forbes Thailand

อว.ชู “ธุรกิจนวัตกรรม" สู้ภัย โควิด-19 รับมือโลกร้อน ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ

FORBES THAILAND / ADMIN
05 Sep 2020 | 04:33 PM
READ 1451
อว. ชู “ธุรกิจนวัตกรรม" สู้ภัย โควิด-19 รับมือโลกร้อน ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ระดมพลังสตาร์ทอัพ - ผู้ประกอบการนวัตกรรม ร่วมงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 โชว์ศักยภาพผ่าน Virtual World สร้างประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวภายในงานเปิดตัวงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ว่า การเกิดผลกระทบวงกว้างไปทั่วโลกจากวิกฤต โควิด-19 ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เกิดรูปแบบ Social Distancing ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องพร้อมรับมือวิกฤตหลากหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่า NIA ตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเข้าแก้ปัญหาวิกฤติ 3 ด้านคือ วิกฤติโรคระบาดใหม่ ปัญหาโลกร้อน และวิกฤติเศรษฐกิจที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ด้วยการจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายนนี้ ด้วยรูปแบบการสัมนาออนไลน์ Virtual Event หรือโลกนวัตกรรมเสมือนจริงภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’ โดยมีกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมชั้นนำ เข้าร่วมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสมดุลในการเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เอนกมองว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้ความหมายของนวัตกรรมเปลี่ยนไป นวตกรรมจะต้องเป็นตัวนำเข้าแก้ปัญหาที่เกิดกับโลกและประเทศไทยอย่างหนักหน่วงครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยทำได้ดีมากโดยเฉพาะ NIA ที่จัดงานสร้างสรรค์แบบ Virtual Event เสวนาบนโลกเสมือนจริง ท่ามกลางมาตรการทุกประเทศปิดการเดินทางเข้า - ออก วิกฤตโควิด-19 ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในระดับดีขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข มีผลงานเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนา มาเป็นธุรกิจนวัตกรรม เช่น ชุด PPE

“ถือเป็นธุรกิจนวัตกรรมที่น่าชื่นชม ไทยทำชุด PPE ได้ในราคา 750 บาท ซักกลับมาใช้ใหม่ได้ 50 ครั้ง ชุด PPE จึงไม่ใช่แค่นวัตกรรมแต่เป็นต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น อินเดียมีผู้ป่วยจำนวนมากมีความจำเป็นต้องใช้ แม้แต่จีนหรือประเทศตะวันตกยังสั่งซื้อ ขณะที่ PPE ในต่างประเทศราคาชุดละเป็นหมื่นบาท นี่คือรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ต้องสนับสนุน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าว

วิกฤตโควิด-19 ยังสะท้อนการบูรณาการความร่วมมือของรัฐและเอกชน ในการบริหารเพื่อจัดการสถานการณ์วิกฤตอย่างเด่นชัด เกิดมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่รวดเร็วเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ นอกจากการผลิตชุด PPE ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบริการและรักษาโรคระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เช่น Thai TeleHealth fights COVID-19 เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต และการเปิดรับบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ใหม่ๆ อาทิ สังคมไร้เงินสด การทำงานทางไกล ฯลฯ

แนวทางที่ภาครัฐเร่งดำเนินการและสนับสนุน คือการนำนวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสียหายในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในอีเว้นท์ต่างๆ สร้างประสบการณ์ใหม่ ลดการเดินทางและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนในการรับมือกับวิกฤตที่เผชิญอยู่

“อยากให้คนไทยเข้ามาเรียนรู้พัฒนานวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อรับมือกับทุกวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งวิกฤตด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นทุกปีและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าว

งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ บริษัทนวัตกรรม สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือกว่า 133 หน่วยงาน และบริษัทเอกชนที่เข้ามาแสดงผลงานกว่า 400 บริษัท รวมถึงได้รับความสนใจจากนิศิตนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนโลกออนไลน์ โดยสามารถรับชมออนไลน์ฟรีทางเว็บไซต์ https://stxite2020.nia.or.th/register

อ่านเพิ่มเติม: 18 สุดยอดบริษัทไทย จากการจัดอันดับ 200 Best Under a Billions ประจำปี 2020