กระทรวงวิทย์ฯ ดันสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ในงาน STARTUP THAILAND 2018 - Forbes Thailand

กระทรวงวิทย์ฯ ดันสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ในงาน STARTUP THAILAND 2018

FORBES THAILAND / ADMIN
10 May 2018 | 01:54 PM
READ 11841

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกดึงเงินลงทุนเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในงาน STARTUP THAILAND 2018 ในวันที่ 17-20 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นปีที่ 3 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไฮไลท์ของงานจะเป็นการรวม 5 ความยิ่งใหญ่ที่สุด (BIGGEST) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวงการสตาร์ทอัพ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงาน STARTUP THAILAND 2018 ว่า จากนโยบายรัฐบาลและวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่  (New Economic Warrior)

“รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4 ประการ ได้แก่ “วิทย์แก้จน-วิทย์สร้างคน-วิทย์เสริมแกร่ง-วิทย์สู่ภูมิภาค” ดร.สุวิทย์ฯ กล่าว ผลสำเร็จ 2 ปีที่ผ่านมาของงาน STARTUP THAILAND สามารถตอบโจทย์นโยบายทั้ง 4 ประการนี้ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างเทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้ได้จริง นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ของประเทศ และเกิดการสร้างงาน สร้างคน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำเนินงานของ STARTUP THAILAND ที่ผ่านมาทำให้เกิดสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ Excellence และสตาร์ทอัพดาวรุ่ง New Star รวมมากกว่า 30 ราย, เกิด UNICORN รายแรกของประเทศ, เกิดสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจจริง 1,500 ราย และยังมีธุรกิจสตาร์ทอัพอีก  8,500 ราย ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนดำเนินธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 15,000 อัตรา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการสูงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งดึงเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจากนักลงทุนภายในและต่างประเทศทั้งเอกชนและภาครัฐรวม 4.4 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงวิทย์ฯ ยังบ่มเพาะสตาร์ทอัพรายใหม่ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 34 มหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) สร้างระบบนิเวศให้แก่นิสิต นักศึกษา มากกว่า 40,000 คน และขยายฐานการสร้างสตาร์ทอัพไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 886 แห่ง โดยเสริมทักษะของการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมประมาณ 1 แสนคนทั่วประเทศ 2 ปีของการสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องสตาร์ทอัพในประเทศ ภาครัฐมีการขจัดปัญหาและอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข พรบ.เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ, พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ,  SMART Visa เป็นต้น ดร.สุวิทย์ กล่าวย้ำว่า ก้าวต่อไป กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งเป้าว่าสตาร์ทอัพจะเข้ามามีบทบาทพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการทำงานของภาคเอกชน มีการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาองค์กร คาดหวังให้ความสนใจของสตาร์ทอัพจะหันจากสตาร์ทอัพแบบ web-based มาสู่เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการต่างๆ  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน STARTUP THAILAND 2018 เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงไฮไลท์ของงาน STARTUP THAILAND 2018 ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ว่า จะเป็นการรวม 5 ความยิ่งใหญ่ที่สุด (BIGGEST) ของงานสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาไว้ในงานเดียว ตั้งแต่
  • BIGGEST STARTUP EVENT in Southeast ASIA เป็นงานของสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุด โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม เครือข่ายความร่วมมือจาก 25 ประเทศ พร้อมจัดแสดงผลงานมากกว่า 400 สตาร์ทอัพ
  • BIGGEST PARTICIPANTS in Southeast ASIA เป็นงานมีจำนวนผู้เข้าร่วมและชมงานมากที่สุดในภูมิภาค
  • BIGGEST TECH Conference in Southeast ASIA ภายใน 4 วันของการจัดงาน มี 18 TECH Conference
  • BIGGEST Hackathons in Southeast ASIA การแข่งขันที่รวมคนมีไฟและความฝันมาเค้นพลังสมองและความคิดมากกว่า 1,500 คน กับ 2 วัน 1คืน ในการแข่งขันกับ 5 หัวข้ออันท้าทาย
  • BIGGEST PITCHING Stages in Southeast ASIA การค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศประจำปี 2018 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1  ล้านบาท 
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นอกจากนั้น พบวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่จะมาบรรยายแชร์ประสบการณ์กว่า 500 คนจากไทย 350 คน ต่างประเทศ 150 คน ตลอด 4 วันของการจัดงาน ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงจากคนที่ล้มลุกคลุกคลาน และปลุกปั้นบริษัทมากับมือรวมถึงเหล่านักคิดนวัตกรรมและกลุ่มคนผู้พร้อมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก มีไฮไลต์บนเวทีที่สำคัญ เช่น
  • เทคโนโลยีการบิน โดยผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus
  • ICO และ บล็อกเชน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง
  • MICE ให้แรงบันดาลใจแก่สตาร์ทอัพช่วยพัฒนาธุรกิจ MICE ไทยให้เติบโตเป็นเท่าตัว
  • Cybersecurity โดยวงการทหารและตำรวจจะบรรยายเพื่อให้โจทย์กับสตาร์ทอัพ
  • E-Commerce สตาร์ทอัพเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านนี้เป็นจำนวนมาก แต่จะทำอย่างไรให้เติบโต
รวมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ เวทีพบปะนักลงทุน (SPEED Dating), JOB Fest, Makerspace    ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงาน STARTUP THAILAND 2018 ภายใต้ธีม (Theme) ของงานคือ “โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน- ENDLESS OPPORTUNITIES” ซึ่งงานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนที่ startupthailand.org