ไทยยังต้องการ Angel Investor - Forbes Thailand

ไทยยังต้องการ Angel Investor

เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) หน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐในยุคแรกๆ ที่รับหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพที่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยยังต้องการกลุ่ม angel investor หรือนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพช่วงเริ่มไอเดีย หรือเพาะเมล็ดพันธุ์ (idea/seed stage) ให้มากกว่านี้ โดย angel investor จะลงเงินหลักแสนหรือไม่มาก เพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของทีมผู้ก่อตั้ง (founder) ให้ทุ่มเททรัพยากรของตนเองในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถออกสู่ตลาดได้ในระยะเวลาไม่นาน เมื่อสินค้าหรือบริการเป็นรูปร่างแล้วก็มีกลุ่ม VC มารับช่วงต่อ “สตาร์ทอัพไทยที่สำเร็จส่วนใหญ่จะมีผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานมาราว 10 ปี ขณะที่สตาร์ทอัพที่เพิ่งเรียนจบใหม่แล้วประสบความสำเร็จกลับมีน้อย ไม่ใช่เพราะเด็กไทยไม่เก่ง แต่เพราะเขาขาดการสั่งสมประสบการณ์จากการทำงาน ขณะที่เด็กต่างประเทศเริ่มสั่งสมประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อายุ 14-15 ปี ซึ่ง angel investor จะช่วยเสริมส่วนที่ขาดนี้ได้”
(Photo Credit: Rutavi Bhatia/coworkingindiamag.com)
 

คุณสมบัติเบื้องต้น 3 ประการที่ Angel Investor ควรมี

  • มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่จะลงทุน เช่น หากลงทุนในซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโลจิสติกส์ ก็ต้องมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจนี้เพื่อให้รู้แนวทางได้ว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนาตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือไม่ หรือแนะนำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์นั้นได้
  • มีใจเป็นผู้ให้ มีความตั้งใจอยากสร้างคนรุ่นใหม่ มองความสำเร็จของกิจการเป็นรางวัลซึ่งเป็นผลพลอยได้ angel investor ในต่างประเทศหลายคนลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพเพื่อมีหัวข้อไว้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงในระดับสังคมเดียวกัน หรือเพื่อให้ตัวเองทราบข้อมูลเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้นเอง
  • เงินทุน แทบจะจัดลำดับความสำคัญอยู่ท้ายๆ เพราะ angel investor มีสินทรัพย์เป็นหลักร้อย หลักพันล้าน แต่มหาเศรษฐีผู้มีความเป็นส่วนตัวสูงเหล่านี้ชอบอยู่เงียบๆ เก็บตัว เพราะไม่อยากถูกรบกวน
“บริษัทไหนที่ได้ angel investor ดี มักไปได้ไกล เพราะมี guidance ที่ดี ส่วนสตาร์ทอัพที่ไปเจอกลุ่มคนซึ่งเรียกตัวเองว่า angel investor ให้เงินทุนมา แต่เฉยอย่างเดียว มักไปไม่รอดเพราะขาดการให้คำแนะนำที่ดี หรือถ้าไปรอดก็เพราะความเก่งของตัวเอง ก็ถือเป็นโชคของ angel investor ไป” การให้สิทธิลดหย่อนภาษีก็อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ angel investor ได้ เช่น ในประเทศอังกฤษ angel investor ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินลงทุนในสตาร์ทอัพมาหักลดหย่อนภาษีได้ หากกิจการไปไม่รอดก็นำส่วนนี้มาหักภาษีต่อได้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นำเงินมาลงทุน เพราะเงินที่หักลดหย่อนภาษีช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้บางส่วน เปรียบเสมือนกับรัฐบาลร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพทางอ้อมนั่นเอง เฉลิมพลกล่าวทิ้งท้าย  

คลับสำหรับ Angel Investor ไทย

1.Bangkok Venture Clu www.bangkokvc.com ก่อตั้งในปี 2557 เป็นศูนย์รวมนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักบริหาร และผู้ประกอบการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาชิกคลับมีทั้งนักธุรกิจชั้นนำที่มีความชำนาญสูงในหลากหลายสาขา เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ค้าปลีก อาหาร พลังงาน เทเลคอม โฆษณา กฎหมาย เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อมองหาและให้การสนับสนุนธุรกิจที่อยูุ่ในขั้นเริ่มต้นไอเดีย (seed) และเริ่มตั้งต้น (early) ที่จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทั้งประสบการณ์ เครือข่าย และเงินลงทุนของสมาชิกในกลุ่ม 2.1000x Club ของ บริษัท ชิฟ เวนเจอร์ส จำกัด (Shift Ventures) www.facebook.com/shiftventures; www.shiftventures.co.th ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ภายใต้บริษัท ชิฟ เวนเจอร์ส จำกัด โดย 1000x Club เป็นการรวมกลุ่มนักลงทุนรายบุคคล เริ่มต้นจาก 30 คน โดยแต่ละคนพร้อมลงทุนอย่างน้อยคนละ 1 ล้านเหรียญ หรือราว 35 ล้านบาท หรือรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เงินลงทุนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักลงทุนแต่ละราย ชิฟ เวนเจอร์ส ยังวางแผนเปิดหลักสูตรสอนนักลงทุน 2 ชุด (batch) แต่ละชุดใช้เวลาราว 9 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาและคัดกรองนักลงทุนที่มีความรู้ มีคุณภาพ ให้เข้ามาอยู่ในระบบ
คลิกอ่านบทความด้านการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ Wealth Management & Investing 2017 ฉบับ มิถุนายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine