พลิกเกมโลกธุรกิจในยุค Disruptive 'SEAC' ดึงหลักสูตร 'Ken Blanchard' ติดอาวุธทางความคิด - Forbes Thailand

พลิกเกมโลกธุรกิจในยุค Disruptive 'SEAC' ดึงหลักสูตร 'Ken Blanchard' ติดอาวุธทางความคิด

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง หรือ SEAC จับมือ The Ken Blanchard Companies บริษัทพัฒนาผู้นำและบุคลากรระดับโลก ส่ง 4 หลักสูตรสำคัญ กระตุ้นภาวะผู้นำ ด้านสองผู้บริหาร อริญญา เถลิงศรี และ Howard Farfel เผยถึงหัวใจการแก้ปัญหาและพาองค์กรผ่านยุค Disruptive

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่ไม่ได้อยู่ไกลแต่หลายองค์กรกลับมองผ่านหรือแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคือการปรับทิศหัวเรือใหญ่อย่างผู้นำองค์กรให้เพียบพร้อมด้วยภาวะผู้นำที่มีศักยภาพ รู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถมองเห็นเทรนด์และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงต้องกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์กรทลายทางตันสู่การหยัดยืนเป็นผู้นำทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน “ภาวะผู้นำในที่นี้หมายถึงการตั้งเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และครอบครัว ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของคำว่าผู้นำกับภาวะผู้นำอย่างถ่องแท้เสียก่อน โดยคำว่าผู้นำส่วนมากหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน ส่วนภาวะผู้นำจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะ ซึ่งรวมรายละเอียดของบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การวางตัว แนวความคิด ตลอดจนมุมมองและวิธีการแก้ไขปัญหามารวมไว้ด้วยกัน ซึ่งภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าทุกคนหรือทุกตำแหน่งมีภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเป็นอย่างมาก” อริญญา กล่าว
อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ความเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ซ้ำๆ ของผู้นำและบุคลากรในองค์กร หรือการยึดติดกับความสำเร็จในอดีต ที่ทำให้ “ผู้นำ” ยังคงอยู่ในวังวนของแนวคิดและวิธีการทำงานแบบเดิม โดยละเลยถึงบริบทและห้วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นสำคัญ ด้าน Howard Farfel ประธาน The Ken Blanchard Companies กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ แต่ใครจะปรับตัวได้รวดเร็วและมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการค้นหาโอกาส แบบอย่างในการพัฒนาและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ โดยทางสถาบันฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำของโลกมากมาย โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในการจัดอันดับให้เป็น 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก Fortune Global 500 มามากกว่า 40 ปี"
Howard Farfel ประธาน The Ken Blanchard Companies
ภาวะผู้นำ หรือ Leadership จึงเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม โดยสถาบันฯ ได้นำทฤษฎีภาวะผู้นำมาประยุกต์ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งสอนเรื่องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้นำที่เท่าทันโลกได้อย่างครอบคลุม จนเกิดเป็นหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. Self Leadership 2. Situational Leadership® II Experience 3. Management Essentials และ 4. Coaching Essentials® แต่สำหรับหลักสูตรในไทยจะพิเศษมากขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นให้ทาง SEAC ซึ่งเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของ The Ken Blanchard Companies ในประเทศไทยประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศอาเซียน อริญญากล่าวเสริมอีกว่า “หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ คือการนำประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ งานวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้นำองค์กรที่เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถก้าวทันสถานการณ์สู่การสร้างและเป็นผู้นำในวงการธุรกิจในยุค Disruptive”