ให้มากเปลี่ยนโลกมาก - Forbes Thailand

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

FORBES THAILAND / ADMIN
07 Mar 2017 | 12:22 PM
READ 2163

มีใครบ้างที่บริจาคเงินจำนวนมหาศาลโดยหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และนี่คือ 10 อันดับการบริจาคที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Bridgespan Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกุศลได้ทำการวิจัยเงินบริจาคตั้งแต่ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไปที่ประกาศตัวเลขออกมาเมื่อปีที่ผ่านมา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร 10 คนจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ด้วยกัน คือ1.ความมุ่งมั่น 2.ความชัดเจนของผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.บทบาทของเงินบริจาคที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญได้อย่างชัดเจน 4.ความสมเหตุสมผลและความสมจริงของกลยุทธ์ 5.ระดับการเรียนรู้และพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากเงินบริจาค และ 6.ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้บริจาคและหน่วยงานรับมอบเงินบริจาค โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 18 คะแนน

แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว เราจะต้องรออีกหลายปีกว่าจะบอกได้ว่าเงินบริจาคใกล้ที่จะผลิดอกออกผล ซึ่งอันดับต่อไปนี้เป็นการบริจาคที่น่าจับตามอง

 

อันดับ 1. Gavi, The Vaccine Alliance

ยอดบริจาค 1.55 พันล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Bill และ Melinda Gates

คะแนนรวม: 17.4

การเดิมพัน: นอกจากเงินบริจาคจากมูลนิธิ Gates Foundation แล้ว ยังมีผู้บริจาครายอื่นๆ อาทิ รัฐบาลนอร์เวย์ ที่มอบเงินให้อีก 6 พันล้านเหรียญ เพื่อให้ Gavi ตั้งเป้าจัดหาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับเด็ก 300 ล้านคนภายในปี 2020 นี้

Melinda และ Bill Gates [เครดิตภาพ: cnbc.com]

อันดับ 2. (ร่วม) The Sierra Club’s Beyond Coal Campaign

ยอดบริจาค 30 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Michael Bloomberg

คะแนนรวม: 16.2

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bloomberg ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีประจำ New York City บริจาคเงินเพื่อช่วยยุติการทำงานของโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในสหรัฐฯ โดยมีผู้บริจาคอีก 12 คนที่มอบเงินช่วยเหลือให้รวมกันอีก 30 ล้านเหรียญ เท่ากับเป็นการผลักดันให้ทางการลงมือกำจัดมลภาวะ

Michael Bloomberg

อันดับ 2. (ร่วม) Family Planning 2020

ยอดบริจาค 120 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Bill และ Melinda Gates

คะแนนรวม: 16.2

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bill และ Melinda Gates ให้การสนับสนุน Family Planning 2020 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งเป้าจัดหายาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้หญิง 120 ล้านคนภายในปี 2020 อันเป็นความพยายามที่จะลดการมีบุตรเมื่อไม่พร้อม การทำแท้ง การแท้งลูก และการเสียชีวิตของมารดา

 

อันดับ 4. TheDream.US

ยอดบริจาค 50 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Donald E.Graham และ William และ Karen Ackman

คะแนนรวม: 15.9

การเดิมพัน: TheDream.US เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานอกระบบที่อพยพเข้ามาอาศัยในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวภายใต้คำสั่ง Deferred Action for Childhood Arrivals ของประธานาธิบดี Obama ทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้แก่นักศึกษา 5,000 คนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยในเครือ

 

อันดับ 5. World Vision

ยอดบริจาค 40 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: David และ Dana Dornsife

คะแนนรวม: 15.6

การเดิมพัน: โครงการสนับสนุนทางการเงินระยะเวลา 5 ปีนี้จะช่วยให้ World Vision สามารถจัดหาน้ำสะอาด พร้อมฝึกอบรมด้านสุขอนามัยให้แก่ประชากรราว 11 ล้านคนใน 25 ประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการอุปโภคบริโภคน้ำสกปรกในทุก ๆ วันจะมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 1,000คนทั่วโลกเนื่องจากท้องร่วง

David และ Dana Dornsife

อันดับ 6. What Works Cities

ยอดบริจาค 42 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Michael Bloomberg

คะแนนรวม: 15.3

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bloomberg ก่อตั้ง What Works Cities โครงการที่มีวัตถุประสงค์ช่วยให้เมืองในสหรัฐฯ 100 แห่งสามารถใช้ข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ พร้อมกับสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่แหล่งทรัพยากรตามเมืองต่าง ๆมีอยู่อย่างจำกัด

 

อันดับ 7. The Safety and Justice Challenge

ยอดบริจาค 75 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The John D. & Catherine T.MacArthur Foundation

คะแนนรวม: 15.1

การเดิมพัน: มูลนิธิตั้งเป้าที่จะลดอัตราการจำคุกลงให้ได้ในระยะเวลา 5 ปี จึงมอบเงินสนับสนุนให้แก่ศาล 20 แห่งในสหรัฐฯ ที่ชนะการแข่งขัน ศาลเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามแผนที่ตนได้วางไว้ โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันระบบยุติธรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

 

อันดับ 8. The United Negro College Fund’s Career Pathways Initiative

ยอดบริจาค 50 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Lilly Endowment

คะแนนรวม: 15.0

การเดิมพัน: การบริจาคเงิน ให้กับ Career Pathways Initiative โครงการทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของนักศึกษาผิวสี ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนผิวสี เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

 

อันดับ 9. Smart Power for Rural Development

ยอดบริจาค 75 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The Rockefeller Foundation

คะแนนรวม: 14.9

การเดิมพัน: มูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาแห่งหนึ่งเมื่อปี 2015 คือ Smart Power India เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทของประเทศอินเดีย โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 3 ปี หมู่บ้าน 1,000 แห่งจะต้องเข้าถึงพลังงานจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนได้ เพื่อครอบคลุมการใช้งานของประชากร 1 ล้านคน

 

อันดับ 10. The ClimateWorks Foundation

ยอดบริจาค 34 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The David & Lucile Packard Foundation

คะแนนรวม: 14.0

การเดิมพัน: เป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ ClimateWorks ซึ่งให้การสนับสนุนนโยบายการศึกษา และความร่วมมือกันภายในองค์กรเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เข้าสู่สภาพคาร์บอนต่ำ

 

ทั้งนี้ Bridgespan Group ยังได้วิเคราะห์สัดส่วนของเงินบริจาคก้อนใหญ่เหล่านี้ว่ามีการนำไปเปลี่ยนแปลงสังคมในหมวดหมู่และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดบ้าง


คลิ๊กอ่านฉบับเต็ม "ให้มากเปลี่ยนโลกมาก" ได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ กุมภาพันธ์ 2560