14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2021 - Forbes Thailand

14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2021

FORBES THAILAND / ADMIN
17 May 2021 | 07:38 PM
READ 23363

Forbes เผย "การจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2021" ที่สุดแห่งบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 2,000 แห่ง

ซึ่งจากการจัดอันดับ "การจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2021" มีบริษัทมหาชนจากประเทศไทยที่ติดอันดับ Global 2000 เป็นจำนวน 14 บริษัท ในบรรดาบริษัทมหาชนจากประเทศไทย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ยังคงรั้งอันดับหนึ่ง โดยทำกำไรที่ 1.2 พันล้านเหรียญฯ สำหรับมูลค่าตลาดต่ำสูงในปีนี้อยู่ที่ 8.26 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นมูลค่าตลาดต่ำสุดจากการจัดอันดับในปี 2020 ที่ 5.27 พันล้านเหรียญฯ

14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2021

  อันดับที่ 234 PTT ยอดขาย 5.16 หมื่นล้านเหรียญฯ กำไร: 1.2 พันล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 8.49 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 3.64 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 675 SCG ยอดขาย 1.28 หมื่นล้านเหรียญฯ กำไร: 1.1 พันล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 2.5 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.58 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 705 กสิกรไทย ยอดขาย 8.2 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 916 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.22 แสนล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.03 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 791 ไทยพาณิชย์ ยอดขาย 5.6 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 869 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.09 แสนล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.14 หมื่นล้านเหรียญฯ   อันดับที่ 840 CP ALL ยอดขาย 1.68 หมื่นล้านเหรียญฯ กำไร: 482 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.75 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.84 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 859 CPF ยอดขาย 1.88 หมื่นล้านเหรียญฯ กำไร: 812 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 2.54 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 7.9 พันล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1113 ธนาคารกรุงเทพ ยอดขาย 5.2 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 549 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.27 แสนล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 7.5 พันล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1129 ไทยเบฟเวอเรจ ยอดขาย 8.1 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 729 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.37 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.4 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1161 ธนาคารกรุงไทย ยอดขาย 4.9 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 534 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.11 แสนล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 5.1 พันล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1242 AIS ยอดขาย 5.5 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 876 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.17 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 1.6 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1703 ธนาคารทหารไทย ยอดขาย 2.9 พันล้านเหรียญฯ กำไร: 323 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 6.04 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 3.6 พันล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1780 PTT Global Chemical ยอดขาย 1.05 หมื่นล้านเหรียญฯ กำไร: 6.4 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.63 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 9 พันล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1884 AOT ยอดขาย 551 ล้านเหรียญฯ ขาดทุน: 206 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 6.9 พันล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 3 หมื่นล้านเหรียญฯ อันดับที่ 1956 อินโดราม่า เวนเจอร์ ยอดขาย 1.06 หมื่นเหรียญฯ กำไร: 53 ล้านเหรียญฯ สินทรัพย์: 1.51 หมื่นล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาด: 8.3 พันล้านเหรียญฯ   ทั้งนี้ วิธีการจัดอันดับ Forbes Global 2000 คือทำเนียบรายชื่อบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตามการวัดจากรายได้ กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ณ วันที่ 12 เมษายน 2021 ซึ่งใช้ข้อมูลจากบริษัท Factset Research Systems โดยให้น้ำหนักกับตัวชี้วัด 4 อย่างเท่าๆ กันในการคิดคะแนนรวมทั้งหมด โดยไม่รวมบริษัทที่พนักงานถือหุ้นร่วม หรือบริษัทที่มีเจ้าของร่วม เช่น Huawei ในจีน หรือ Fonterra จากนิวซีแลนด์ บริษัทที่มีโครงสร้างแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น บริษัทลงทุนนอกตลาดหุ้นรายใหญ่บางแห่ง ไม่นำมานับรวม เนื่องจากความไม่สอดคล้องทางบัญชี กิจกรรมช่วงที่ผ่านมาไม่สะท้อนออกมาให้เห็น อ่านเพิ่มเติม: