5 อันดับ "นักอเมริกันฟุตบอล" รายได้สูงที่สุดของ NFL ประจำปี 2020 - Forbes Thailand

5 อันดับ "นักอเมริกันฟุตบอล" รายได้สูงที่สุดของ NFL ประจำปี 2020

FORBES THAILAND / ADMIN
05 Feb 2021 | 11:50 AM
READ 5431

5 อันดับ "นักอเมริกันฟุตบอล" รายได้สูงที่สุดของ NFL ประจำปี 2020

โดยการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการนำรายได้จากการดำเนินงานเป็นตัวเลขฤดูกาลแข่งขันในปี 2019 และไม่รวมรายได้จากสนามซึ่งใช้ชำระหนี้ของสนามมูลค่าปัจจุบัน หมายถึง มูลค่ากิจการ (หุ้นบวกหนี้สินสุทธิ) ของทีม โดยอ้างอิงจากข้อตกลงธุรกิจที่ทำไว้กับสนามปัจจุบัน (เว้นแต่กำลังจะย้ายไปสนามใหม่) รายได้จากการดำเนินงาน หมายถึง กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย   5 อันดับ "นักอเมริกันฟุตบอล" ของ NFL ประจำปี 2020   อันดับ1 Joey Bosa สังกัด: Los Angeles Chargers รายได้รวม: 43.8 ล้านเหรียญ เงินเดือน/โบนัส: 43 ล้านเหรียญ การสนับสนุนสินค้า: 750,000 เหรียญ   อันดับ2 Carson Wentz สังกัด: Philadelphia Eagles รายได้รวม: 43.4 ล้านเหรียญ เงินเดือน/โบนัส: 39.4 ล้านเหรียญ การสนับสนุนสินค้า: 4 ล้านเหรียญ อันดับ3 Kirk Cousins สังกัด: Minnesota Vikings รายได้รวม: 42.5 ล้านเหรียญ เงินเดือน/โบนัส: 40 ล้านเหรียญ การสนับสนุนสินค้า: 2.5 ล้านเหรียญ   อันดับ4 Dak Prescott สังกัด: Dallas Cowboys รายได้รวม: 39.4 ล้านเหรียญ เงินเดือน/โบนัส: 31.4 ล้านเหรียญ การสนับสนุนสินค้า: 8 ล้านเหรียญ อันดับ5 Drew Brees สังกัด: New Orleans Saints รายได้รวม: 39 ล้านเหรียญ เงินเดือน/โบนัส: 25 ล้านเหรียญ การสนับสนุนสินค้า: 14 ล้านเหรียญ หมายเหตุ: รายได้และรายได้จากการดำเนินงานเป็นตัวเลขจากฤดูกาลแข่งขันในปี 2019 และไม่รวมรายได้จากสนามซึ่งใช้ชำระหนี้ของสนามมูลค่าปัจจุบัน หมายถึง มูลค่ากิจการ (หุ้นบวกหนี้สินสุทธิ) ของทีม โดยอ้างอิงจากข้อตกลงธุรกิจที่ทำไว้กับสนามปัจจุบัน (เว้นแต่กำลังจะย้ายไปสนามใหม่) รายได้จากการดำเนินงาน หมายถึง กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับ มูลค่าแฟรนไชส์ NFL ประจำปี 2020  
คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ในรูปแบบ e-magazine