10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา - Forbes Thailand

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

FORBES THAILAND / ADMIN
15 Jan 2018 | 10:31 AM
READ 26200
เรารวบรวมสถานศึกษาที่นักศึกษามีหนี้สินต่ำได้รับเงินเดือนหลังจบการศึกษาสูง มีอัตราสำเร็จการศึกษาสูง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและนักศึกษามีระดับความพึงพอใจสูง

อันดับ 1

HARVARD UNIVERSITY

ที่ตั้ง Cambridge MA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 7,183 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 64,400 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 6%

อันดับ 2

STANFORD UNIVERSITY

ที่ตั้ง Stanford CA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 7,000 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 64,477 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 5%

อันดับ 3

YALE UNIVERSITY

ที่ตั้ง New Haven CT

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 5,509 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 66,445 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 7%

อันดับ 4

PRINCETON UNIVERSITY

ที่ตั้ง Princeton NJ

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 5,277 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 61,160 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 7%

อันดับ 5

MASS. INST. OF TECH.

ที่ตั้ง Cambridge MA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 4,492 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 63,250 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 8%

อันดับ 6

CALIFORNIA INST. OF TECH.

ที่ตั้ง Pasadena CA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 1,001 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 63,471 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 9%

อันดับ 7

UNIVERSITY OF PENN.

ที่ตั้ง Philadelphia PA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 10,406 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 66,800 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 10%

อันดับ 8

DUKE UNIVERSITY

ที่ตั้ง Durham NC

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 6,611 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 66,739 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 11%

อันดับ 9

BROWN UNIVERSITY

ที่ตั้ง Providence RI

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 6,318 ราย

ค่าจ่ายต่อปี 65,380 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 9%

อันดับ 10

POMONA COLLEGE

ที่ตั้ง Claremont CA

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงเรียนเต็มเวลา 1,651 ราย

ค่าจ่ายต่อปี  64,870 เหรียญ

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนคิดเป็น 10%


ติดตามการลงทุนและการใช้ชีวิตรอบโลกได้ที่ ForbesLife Magazine ฉบับพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้ในรูปแบบ e-Magazine