20 อภิมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2019 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

20 อภิมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2019

Forbes Thailand

ระบบทุนนิยมยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่สาระใหญ่ใจความกับการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2019 โดย Forbes เพราะจำนวนมหาเศรษฐีและมูลค่าความมั่งคั่งรวมของพวกเขาไม่ได้กระเตื้องจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาสักเท่าไร อันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นที่มูลค่าดัชนีหุ้นไม่แกร่งดั่งเช่นที่ผ่านมาจากทั่วโลก

ในการจัดอันดับ มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2019 นี้ มีมหาเศรษฐีทั่วโลกติดเข้ามาในรายชื่อจำนวน 2,153 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 55 คน เหนือเส้นแบ่งของการจัดอันดับ มีมหาเศรษฐีที่ติดเข้ามาในการจัดอันดับจำนวน 994 ราย หรือคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ที่มูลค่าความมั่งคั่งของพวกเขาลดลงจากการจัดอันดับในปีที่ผ่านมา

ภาพรวมการจัดอันดับ มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2019 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของมหาเศรษฐี อยู่ที่ 8.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4 แสนล้านเหรียญฯ โดยการจัดอันดับความมั่งคั่งประจำปีนี้ มีมหาเศรษฐีถึง 247 รายหลุดจากการจัดอันดับของ Forbes ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดจากการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนับตั้งแต่ปี 2009 ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก

BACK TO TOP