Rob walton - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
18
Rob walton
Walmart

4.43 หมื่นล้านเหรียญ
ลดลง

05 Mar 2019
#18 World Billionaire

4.43 หมื่นล้านเหรียญ
ลดลง

บุตรชายคนโตของผู้ก่อตั้ง Walmart เคยดำรงตำแหน่งประธาน Walmart ปัจจุบันอยู่ในคณะกรรมการบริษัทค้าปลีกแห่งนี้ สำาหรับ Walmart เพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์สแกนชั้นวางสินค้า และยังวางแผนทดสอบรถยนต์ไร้คนขับสำหรับใช้ในการส่งสินค้าอีกด้วย

BACK TO TOP