สุรางค์ เปรมปรีด์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
44
สุรางค์ เปรมปรีด์
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
ธุรกิจ: สื่อ

660 ล้านเหรียญ / 2.11 หมื่นล้านบาท
ลดลง

09 May 2019
#44 Thailand Richest

660 ล้านเหรียญ / 2.11 หมื่นล้านบาท
ลดลง

ได้ฉายาจากสื่อว่า “คุณนายแดง” หรือ “คุณป้าหน้าม้า” จากทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ BBTV เจ้าของสัมปทานช่อง 7 สีอยู่นานแล้วลาออกมา ปัจจุบัน สุรางค์ผลิตรายการโทรทัศน์ให้ GMM Grammy นอกจากนี้เธอยังเป็น นักกอล์ฟ ตัวยงอีกด้วย

BACK TO TOP