สมชาย รัตนภูมิภิญโญ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
41
สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
ธุรกิจ: อุตสาหกรรมอาหาร

875 ล้านเหรียญ / 2.74 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่

08 Jul 2021
#41 Thailand Richest

875 ล้านเหรียญ / 2.74 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการเพิ่มมูลค่ากลิ่นและรสชาติ เราเป็นโรงงานผู้ผลิตเกล็ดขนมปังชั้นนำในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ และ OEM เป็นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

BACK TO TOP