ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
48
ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

590 ล้านเหรียญ / 1.88 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

09 May 2019
#48 Thailand Richest

590 ล้านเหรียญ / 1.88 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

นักธุรกิจชาวจีนที่ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองโคราชและไม่นิยมปรากฏตัวทางสื่อมากนัก แม้ปีที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้ง PCSGH รายนี้ได้หลุดจากจัดอันดับของเราไปอันเนื่องจากสถานการณ์ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ที่ซบเซาทั้งจากในประเทศและจำนวนยอดการส่งออก ปัจจุบัน แม้เขาได้กระจายหุ้นที่ถือให้กับบุตรและมีผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน แต่ภายหลังการลาออกของ ประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ซีอีโอบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2561 คณะกรรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ศิริพงษ์ ผู้ก่อตั้งและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทงานต่อไป

BACK TO TOP