วานิช ไชยวรรณ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
9
วานิช ไชยวรรณ
ไทยประกันชีวิต
ธุรกิจ: ประกันชีวิต

2.85 พันล้านเหรียญ / 9.09 หมื่นล้านบาท
ลดลง

09 May 2019
#9 Thailand Richest

2.85 พันล้านเหรียญ / 9.09 หมื่นล้านบาท
ลดลง

วานิช ไชยวรรณ อดีตพ่อค้าข้าว สินทรัพย์ของเขาส่วนใหญ่มาจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีบริษัท Meiji Yasuda จากประเทศญี่ปุ่นร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 15% ปัจจุบันไทยประกันชีวิตมีผู้นำคือลูกชายคนโตของวานิช ไชย ไชยวรรณ

บริษัทนี้มีชื่อเสียงจากโฆษณาโทรทัศน์ในรูปแบบสะเทือนอารมณ์ มีกลยุทธ์การขายผ่านตัวแทนเป็นหลัก และมีนโยบายหลักเกณฑ์พิเศษให้สำหรับผู้พิการรวมถึงกองทัพไทย

วานิชยังมีหุ้นส่วนใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งมีเจ้าของคือมหาเศรษฐี เจริญ สิริวัฒนภักดี

BACK TO TOP