มงคล ประกิตชัยวัฒนา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
37
มงคล ประกิตชัยวัฒนา
บัตรกรุงไทย
ธุรกิจ: บัตรเครดิต

925 ล้านเหรียญ / 2.90 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

03 Apr 2020
#37 Thailand Richest

925 ล้านเหรียญ / 2.90 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

มงคล ประกิตชัยวัฒนา นักลงทุนผู้ไม่ค่อยออกสื่อมากนัก เขาถือหุ้น Krungthai Card หุ้นที่ทรงคุณค่า ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต และเขาลงทุนด้านอื่นๆ ด้วย

BACK TO TOP