พรเทพ พรประภา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
38
พรเทพ พรประภา
สยามกลการ
ธุรกิจ: หลากหลาย

910 ล้านเหรียญ / 2.86 หมื่นล้านบาท
ลดลง

03 Apr 2020
#38 Thailand Richest

910 ล้านเหรียญ / 2.86 หมื่นล้านบาท
ลดลง

ถาวร พรประภา บิดาผู้ล่วงลับของ พรเทพ ก่อตั้ง บริษัท สยามกลการ จำกัด ในปี 2495 เพื่อดำาเนินธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่และเก่า จนกระทั่งได้เป็นผู้แทนจำหน่าย รถยนต์นิสสัน ดัทสันแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นผู้แทนจำหน่าย ในต่างประเทศรายแรกของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2505 จึงได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นิสสันเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบัน กลุ่มสยามกลการมีบริษัทในเครือ 59 แห่ง ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ โรงงานประกอบรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องดนตรี โรงเรียนดนตรี โรงแรม และสนามกอล์ฟ

BACK TO TOP