ประชัย เลี่ยวไพโรจน์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
45
ประชัย เลี่ยวไพโรจน์
ทีพีไอ โพลีน
ธุรกิจ: ปิโตรเคมี

640 ล้านเหรียญ / 2.04 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

09 May 2019
#45 Thailand Richest

640 ล้านเหรียญ / 2.04 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

มหาเศรษฐีที่กลับเข้ามาในรายชื่อหลังหยุดชะงักไป 5 ปี ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ได้นำ ทีพีไอ โพลีน บริษัท ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตของเขา กลับมาทำกำไรได้ 323.78 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งช่วยดันให้หุ้นบริษัทปรับตัวขึ้น 12% ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราทำรายชื่อ ทั้งนี้ ประชัย คาดการณ์อนาคตปี 2562 ยังหลังจากภาครัฐเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบราง ถนน และสนามบิน ส่งผลดีต่อความต้องการใช้ซีเมนต์ที่ขยายตัว คาดหากโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาตามแผนงานที่รัฐบาลประกาศกระตุ้นการใช้ซีเมนต์ เพื่อการก่อสร้างอีกประมาณ 15-20 ล้านตัน

BACK TO TOP