บัณฑูร ล่ำซำ และครอบครัว - Forbes Thailand

บัณฑูร ล่ำซำ และครอบครัว

FORBES THAILAND / ADMIN
03 Apr 2020 | 05:00 AM
READ 4936
ศิษย์เก่า Princeton และ Harvard ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ CEO ของธนาคารอันดับต้นๆ ของประเทศ กสิกรมุ่งเดินหน้าขยายไปต่างประเทศ โดยมีตลาดจีนเป็นเป้าหมายใหญ่ และจับมือกับกลุ่ม Lombard Odier ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งแห่งสวิสเซอร์แลนด์ จับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ร่ำรวยในเอเชีย

เขาหลงใหลในจังหวัดน่านมาก จนเขียนเป็น จินตนิยาย ชื่อ สิเนหามนตาแห่งลานนา เขาทุ่มเทเวลาและทรัพยากรกับการพัฒนาเมืองเก่าแห่งนี้ รวมถึงการรับซื้อโรงแรมไม้สักเก่าทั้งหลัง พูคาน่านฟ้า จากเจ้าของเดิม และเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ บรรยายความสำาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวในน่านแก่ ลูกค้าเดอะวิสดอมของธนาคารด้วย

และถึงเวลาที่ “บัณฑูร ล่ำซำ” ผู้สร้างตำนานให้กับ ธนาคารกสิกรไทยลงจากตำแหน่งบริหารหลังจากทำงานที่ธนาคารแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2522 ยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ โดยธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง ขัตติยา อินทรชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตัวเชา

TAGGED ON