นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
39
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
บางกอก เชน ฮอสปิทอล
ธุรกิจ: โรงพยาบาล

895 ล้านเหรียญ / 2.81 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

03 Apr 2020
#39 Thailand Richest

895 ล้านเหรียญ / 2.81 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น

จากธุรกิจโรงพยาบาลตึกแถว เมื่อปี 2527 นพ.เฉลิม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมก่อตั้งธุรกิจร่วมกับภรรยา พญ.สมพร หาญพาณิชย์ สร้างธุรกิจสู่ธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยนพ.เฉลิม ได้วางตัวทายาท 3 คนมาสืบทอดเจตนารมณ์ ได้แก่ พญ.พรลักษณ์ บุตรสาวคนโตให้ดูแลด้านการแพทย์ กันตพร บุตรชายคนรองรับผิดชอบการบริหารธุรกิจ และ พรสุดา บุตรสาวคนสุดท้ายดูแลด้านการเงินของโรงพยาบาล

BACK TO TOP