ตระกูล Premji - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
11
ตระกูล Premji
Wipro
ธุรกิจ: ซอฟต์แวร์

1.92 หมื่นล้านเหรียญ
เพิ่มขึ้น

28 Dec 2017
#11 Asia Families

1.92 หมื่นล้านเหรียญ
เพิ่มขึ้น

ธุรกิจ Wipro ของตระกูลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1945 ด้วยการผลิตน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร โดยประธานบริษัท Azim Premji เลิกเรียนหนังสือกลางคันเพื่อมาดูแลธุรกิจเมื่อ Mohamed Hasham Premji พ่อของเขาเสียชีวิต

ในปี 1966 เขาขยายกิจการไปสู่ธุรกิจซอฟต์แวร์และทำให้กิจการของเขาเฟื่องฟู โดยในปัจจุบันกิจการของเขาเป็นบริษัท outsource ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอินเดียโดยมียอดขายสูงถึง 9 พันล้านเหรียญ

ทั้งนี้ Wipro มีศูนย์นวัตกรรมใน Silicon Valley ซึ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และร่วมลงทุนกับกิจการสตาร์ทอัพ โดย Rishad ซึ่งเป็นลูกชายของเขารับหน้าที่เป็นผู้คุมกลยุทธ์ของ Wipro และนั่งเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทด้วย

BACK TO TOP