Mark Zuckerberg - Forbes Thailand

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg เริ่มสร้าง Facebook ร่วมกับเพื่อนๆ ในปี 2004 ขณะเขาอายุเพียง 19 ปี และยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งตอนนั้นเปิดให้ใช้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard เท่านั้น ก่อนจะเปิดให้บริการสาธารณะในปี 2012

ในปี 2018 ชื่อเสียงของ Facebook พังไม่เป็นท่า แต่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาที่ลดลง 8,700 ล้านเหรียญ สืบเนื่องมากจาก การแจกฟรีและการขายหุ้นในบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้ออกไปนั่นเอง