มงคล ประกิตชัยวัฒนา - Forbes Thailand

มงคล ประกิตชัยวัฒนา

มงคล ประกิตชัยวัฒนา นักลงทุนผู้ไม่ค่อยออกสื่อมากนัก เขาถือหุ้น Krungthai Card หุ้นที่ทรงคุณค่า ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต และเขาลงทุนด้านอื่นๆ ด้วย

TAGGED ON