กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ - Forbes Thailand

กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์

กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท กลับมามีชื่อในการจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2565 อีกครั้งด้วยทรัพย์สินมูลค่า 765 ล้านเหรียญ หลังจากหายหน้าหายตาไปถึง 4 ปี