Thailand Richest - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand Thailand's 50 Richest List

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2562

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศษฐีไทย ประจำปี 2562 กลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยเผชิญจุดสะดุดในปี 2562 เนื่องจากครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดทำเนียบ 50 บุคคลร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยมีทรัพย์สินลดลง รวมถึงมหาเศรษฐี 4 อันดับแรก

ความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคมของไทย มีส่วนบั่นทอนบรรยากาศความเชื่อมั่น ฉุดค่าเงินบาท และดึงดัชนีตลาดหุ้นไทยร่วงลง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของมหาเศรษฐีในทำเนียบปรับตัวลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 1.605 แสนล้านเหรียญ (ประมาณ 5.14 ล้านล้านบาท) จากเมื่อปีที่แล้วที่ 1.62 แสนล้านเหรียญ

การจัดอันดับนี้ใช้ข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้น ที่ได้รับมาจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 เมษายน ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Rank Name Net Worth Age Source
1
พี่น้องเจียรวนนท์ 2.95 หมื่นล้านเหรียญ/9.41 แสนล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: อาหาร
2
ตระกูลจิราธิวัฒน์ 2.1 หมื่นล้านเหรียญ / 6.70 แสนล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: ค้าปลีก
3
เฉลิม อยู่วิทยา 1.99 หมื่นล้านเหรียญ / 6.35 แสนล้านบาท
ลดลง
68 ธุรกิจ: เครื่องดื่ม
4
เจริญ สิริวัฒนภักดี 1.62 หมื่นล้านเหรียญ / 5.17 แสนล้านบาท
ลดลง
75 ธุรกิจ: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์
5
สารัชถ์ รัตนาวะดี 5.2 พันล้านเหรียญ / 1.66 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น
53 ธุรกิจ: พลังงาน
6
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 4.7 พันล้านเหรียญ / 1.50 แสนล้านบาท
หน้าใหม่
33 ธุรกิจ: รีเทล
7
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 3.4 พันล้านเหรียญ / 1.08 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น
86 ธุรกิจ: การแพทย์
8
ตระกูลโอสถานุเคราะห์ 3 พันล้านเหรียญ / 9.57 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
ธุรกิจ: เครื่องดื่ม
9
วานิช ไชยวรรณ 2.85 พันล้านเหรียญ / 9.09 หมื่นล้านบาท
ลดลง
87 ธุรกิจ: ประกันชีวิต
10
สมโภชน์ อาหุนัย 2.83 พันล้านเหรียญ / 9.03 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
51 ธุรกิจ: พลังงาน
11
กฤตย์ รัตนรักษ์ 2.8 พันล้านเหรียญ / 8.93 หมื่นล้านบาท
ลดลง
73 ธุรกิจ: สื่อ
12
Aloke Lohia 2.52 พันล้านเหรียญ / 8.04 หมื่นล้านบาท
ลดลง
60 ธุรกิจ: ปิโตรเคมี
13
ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ 2.5 พันล้านเหรียญ / 7.98 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
65 ธุรกิจ: การเงิน
14
สันติ ภิรมย์ภักดี 2.25 พันล้านเหรียญ / 7.18 หมื่นล้านบาท
ลดลง
72 ธุรกิจ: เครื่องดื่ม
15
ศุภลักษณ์ อัมพุช 2.1 พันล้านเหรียญ / 6.70 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
64 ธุรกิจ: รีเทล
16
คีรี กาญจนพาสน์ 2.07 พันล้านเหรียญ / 6.61 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
68 ธุรกิจ: ขนส่ง สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์
17
Harald Link 2.05 พันล้านเหรียญ / 6.54 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
64 ธุรกิจ: หลากหลาย
18
ฤทธิ์ ธีระโกเมน 2 พันล้านเหรียญฯ / 6.38 หมื่นล้านบาท
ลดลง
67 ธุรกิจ: อาหาร
19
ทักษิณ ชินวัตร 1.9 พันล้านเหรียญ / 6.06 หมื่นล้านบาท
คงที่
69 ธุรกิจ: การลงทุน
20
วิชัย ทองแตง 1.84 พันล้านเหรียญ / 5.87 หมื่นล้านบาท
ลดลง
72 ธุรกิจ: การลงทุน
21
ประยุทธ มหากิจศิริ 1.83 พันล้านเหรียญ / 5.84 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
73 ธุรกิจ: หลากหลาย
22
William Heinecke 1.81 พันล้านเหรียญ / 5.78 หมื่นล้านบาท
ลดลง
70 ธุรกิจ: โรงแรม
23
ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 1.8 พันล้านเหรียญ / 5.74 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่
ธุรกิจ: อาหาร
24
ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 1.7 พันล้านเหรียญ / 5.42 หมื่นล้านบาท
ลดลง
75 ธุรกิจ: สีทาอาคาร
25
อิสระ ว่องกุศลกิจ 1.6 พันล้านเหรียญ / 5.11 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
70 ธุรกิจ: น้ำตาลและพลังงาน
26
อนันต์ อัศวโภคิน 1.5 พันล้านเหรียญ / 4.79 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
68 ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
27
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1.4 พันล้านเหรียญ / 4.47 หมื่นล้านบาท
ลดลง
60 ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
28
บัณฑูร ล่ำซำ 1.11 พันล้านเหรียญ / 3.54 หมื่นล้านบาท
ลดลง
66 ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร
29
ชาติศิริ โสภณพนิช 1.1 พันล้านเหรียญ / 3.51 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่
60 ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร
30
สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 1.07 พันล้านเหรียญ / 3.41 หมื่นล้านบาท
ลดลง
68 ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
31
วิทูร สุริยวนากุล 1.05 พันล้านเหรียญ / 3.35 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
61 ธุรกิจ: ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
32
ฉัตรชัย แก้วบุตตา 1 พันล้านเหรียญฯ / 3.19 หมื่นล้านบาท
ลดลง
67 ธุรกิจ: สินเชื่อ
33
พรเทพ พรประภา 960 ล้านเหรียญ / 3.06 หมื่นล้านบาท
ลดลง
70 ธุรกิจ: หลากหลาย
34
Nishita Shah 900 ล้านเหรียญ / 2.87 หมื่นล้านบาท
ลดลง
38 ธุรกิจ: หลากหลาย
35
จรีพร จารุกรสกุล 865 ล้านเหรียญ / 2.76 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
51 ธุรกิจ: โลจิสติกส์และคลังสินค้า
36
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 860 ล้านเหรียญ / 2.74 หมื่นล้านบาท
ลดลง
65 ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง
37
บุญชัย เบญจรงคกุล 820 ล้านเหรียญ / 2.62 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
65 ธุรกิจ: โทรคมนาคม
38
พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 780 ล้านเหรียญฯ / 2.49 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา
85 ธุรกิจ: โรงพยาบาล
39
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 735 ล้านเหรียญ / 2.35 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
66 ธุรกิจ: โรงพยาบาล
40
พิชญ์ โพธารามิก 730 ล้านเหรียญ / 2.33 หมื่นล้านบาท
ลดลง
46 ธุรกิจ: โทรคมนาคมและสื่อ
41
ไกรสร จันศิริ 720 ล้านเหรียญ / 2.30 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
84 ธุรกิจ: อาหารทะเลแปรรูป
42
ตระกูลวิริยะพันธุ์ 705 ล้านเหรียญ / 2.25 หมื่นล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: ประกันภัย
43
จรรย์สมร วัธนเวคิน 670 ล้านเหรียญ / 2.14 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา
90 ธุรกิจ: การลงทุน
44
สุรางค์ เปรมปรีด์ 660 ล้านเหรียญ / 2.11 หมื่นล้านบาท
ลดลง
76 ธุรกิจ: สื่อ
45
ประชัย เลี่ยวไพโรจน์ 640 ล้านเหรียญ / 2.04 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา
75 ธุรกิจ: ปิโตรเคมี
46
ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล 610 ล้านเหรียญ / 1.95 หมื่นล้านบาท
ลดลง
66 ธุรกิจ: น้ำตาลและพลังงาน
47
ตระกูลมาลีนนท์ 600 ล้านเหรียญ / 1.91 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่
ธุรกิจ: สื่อ
48
ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 590 ล้านเหรียญ / 1.88 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา
68 ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
49
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 640 ล้านเหรียญ / 1.82 หมื่นล้านบาท
ลดลง
56 ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง
50
วรวิทย์ วีระบวรพงศ์ 565 ล้านเหรียญ / 1.80 หมื่นล้านบาท
ลดลง
72 ธุรกิจ: ก๊าซปิโตเลียม
BACK TO TOP