Thailand Richest - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand Thailand's 50 Richest List

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศษฐีไทย ประจำปี 2563 กลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยได้ถูกสถานการณ์จากรอบโลกซัดกระหน่ำเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่กระทบการส่งออกและการท่องเที่ยว การที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วงลงไปเกือบ 1 ใน 3 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

แม้รัฐบาลไทยจะประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม แต่ประเทศไทยที่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวนั้นกลับถูกซ้ำเติมทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการชะงักงันด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นวงกว้าง 

หลังจากเราวัดมูลค่าทรัพย์สินครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายน 2562 ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมของ 50 อภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 1.32 แสนล้านเหรียญ ลดลงเป็นจำนวน 18% หรือ 2.8 หมื่นล้านเหรียญ  

*รายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ของเราตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น เราคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

**การคำนวณทรัพย์สินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นสกุลเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.663 บาทต่อเหรียญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

Rank Name Net Worth Age Source
1
พี่น้องเจียรวนนท์ 2.73 หมื่นล้านเหรียญ / 8.92 แสนล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: อาหาร
2
เฉลิม อยู่วิทยา 2.02 หมื่นล้านเหรียญ / 6.6 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น
69 ธุรกิจ: เครื่องดื่ม
3
เจริญ สิริวัฒนภักดี 1.05 หมื่นล้านเหรียญ / 3.43 แสนล้านบาท
ลดลง
76 ธุรกิจ: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์
4
ตระกูลจิราธิวัฒน์ 9.5 พันล้านเหรียญ / 3.1 แสนล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: ค้าปลีก
5
สารัชถ์ รัตนาวะดี 6.8 พันล้านเหรียญ / 2.22 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น
54 ธุรกิจ: พลังงาน
6
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 3.8 พันล้านเหรียญ / 1.24 แสนล้านบาท
ลดลง
34 ธุรกิจ: รีเทล
7
ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 3.1 พันล้านเหรียญ / 1.01 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น
76 ธุรกิจ: สีทาอาคาร
8
ตระกูลโอสถานุเคราะห์ 3 พันล้านเหรียญ / 9.8 หมื่นล้านบาท
คงที่
ธุรกิจ: เครื่องดื่ม
9
วานิช ไชยวรรณ 2.8 พันล้านเหรียญ / 9.15 หมื่นล้านบาท
ลดลง
87 ธุรกิจ: ประกันชีวิต
10
ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ 2.65 พันล้านเหรียญ / 8.66 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
66 ธุรกิจ: การเงิน
11
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 2.6 พันล้านเหรียญ / 8.49 หมื่นล้านบาท
ลดลง
87 ธุรกิจ: การแพทย์
12
Harald Link 2.3 พันล้านเหรียญ / 7.51 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
65 ธุรกิจ: หลากหลาย
13
กฤตย์ รัตนรักษ์ 2.25 พันล้านเหรียญ / 7.35 หมื่นล้านบาท
ลดลง
73 ธุรกิจ: สื่อ
14
คีรี กาญจนพาสน์ 1.9 พันล้านเหรียญ / 6.20 หมื่นล้านบาท
ลดลง
69 ธุรกิจ: ขนส่ง สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์
15
สันติ ภิรมย์ภักดี 1.86 พันล้านเหรียญ / 6.07 หมื่นล้านบาท
ลดลง
73 ธุรกิจ: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์
16
ทักษิณ ชินวัตร 1.85 พันล้านเหรียญ / 6.04 หมื่นล้านบาท
ลดลง
70 ธุรกิจ: การลงทุน
17
วิชัย ทองแตง 1.8 พันล้านเหรียญ / 5.88 หมื่นล้านบาท
ลดลง
73 ธุรกิจ: การลงทุน
18
สมโภชน์ อาหุนัย 1.75 พันล้านเหรียญ / 5.72 หมื่นล้านบาท
ลดลง
52 ธุรกิจ: พลังงาน
19
ฤทธิ์ ธีระโกเมน 1.65 พันล้านเหรียญ / 5.39 หมื่นล้านบาท
ลดลง
68 ธุรกิจ: อาหาร
20
ศุภลักษณ์ อัมพุช 1.6 พันล้านเหรียญ / 5.23 หมื่นล้านบาท
ลดลง
65 ธุรกิจ: รีเทล
21
ประยุทธ มหากิจศิริ 1.55 พันล้านเหรียญ / 5.06 หมื่นล้านบาท
ลดลง
74 ธุรกิจ: หลากหลาย
22
ฉัตรชัย แก้วบุตตา 1.2 พันล้านเหรียญ / 3.92 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
68 ธุรกิจ: สินเชื่อ
23
William Heinecke 1.15 พันล้านเหรียญ / 3.76 หมื่นล้านบาท
ลดลง
71 ธุรกิจ: โรงแรม
24
อนันต์ อัศวโภคิน 1.12 พันล้านเหรียญ / 3.66 หมื่นล้านบาท
ลดลง
69 ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
25
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1.1 พันล้านเหรียญ / 3.59 หมื่นล้านบาท
ลดลง
61 ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
26
Aloke Lohia 1.09 พันล้านเหรียญ / 3.56 หมื่นล้านบาท
ลดลง
61 ธุรกิจ: ปิโตรเคมี
27
อิสระ ว่องกุศลกิจ 1 พันล้านเหรียญ / 3.27 หมื่นล้านบาท
ลดลง
71 ธุรกิจ: น้ำตาลและพลังงาน
28
สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 980 ล้านเหรียญ / 3.20 หมื่นล้านบาท
ลดลง
69 ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
29
พรเทพ พรประภา 915 ล้านเหรียญ / 2.99 หมื่นล้านบาท
ลดลง
71 ธุรกิจ: หลากหลาย
30
ตระกูลวิริยะพันธุ์ 885 ล้านเหรียญ / 2.89 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
ธุรกิจ: ประกันภัย
31
บัณฑูร ล่ำซำ 860 ล้านเหรียญ / 2.81 หมื่นล้านบาท
ลดลง
67 ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร
32
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 850 ล้านเหรียญ / 2.78 หมื่นล้านบาท
ลดลง
66 ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง
33
วิทูร สุริยวนากุล 815 ล้านเหรียญ / 2.66 หมื่นล้านบาท
ลดลง
62 ธุรกิจ: ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
34
ชาติศิริ โสภณพนิช 720 ล้านเหรียญ / 2.35 หมื่นล้านบาท
ลดลง
60 ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร
35
ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 660 ล้านเหรียญ / 2.15 หมื่นล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: อาหาร
36
บุญชัย เบญจรงคกุล 640 ล้านเหรียญ / 2.09 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น
65 ธุรกิจ: โทรคมนาคม
37
พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 635 ล้านเหรียญ / 2.07 หมื่นล้านบาท
ลดลง
86 ธุรกิจ: โรงพยาบาล
38
กำพล พลัสสินทร์ 610 ล้านเหรียญ / 1.99 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา
69 ธุรกิจ: โรงพยาบาล
39
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 590 ล้านเหรียญ / 1.93 หมื่นล้านบาท
ลดลง
57 ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง
40
วิระชัย ทรงเมตตา 585 ล้านเหรียญ / 1.91 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่
58 ธุรกิจ: พลังงาน
41
Nishita Shah 580 ล้านเหรียญ / 1.89 หมื่นล้านบาท
ลดลง
39 ธุรกิจ: หลากหลาย
42
ไกรสร จันศิริ 575 ล้านเหรียญ / 1.88 หมื่นล้านบาท
ลดลง
85 ธุรกิจ: อาหารทะเลแปรรูป
43
ตระกูลมาลีนนท์ 530 ล้านเหรียญ / 1.73 หมื่นล้านบาท
ลดลง
ธุรกิจ: สื่อ
44
มงคล ประกิตชัยวัฒนา 525 ล้านเหรียญ / 1.71 หมื่นล้านบาท
หน้าใหม่
ธุรกิจ: บัตรเครดิต
45
ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 520 ล้านเหรียญ / 1.70 หมื่นล้านบาท
ลดลง
69 ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
46
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 510 ล้านเหรียญ / 1.66 หมื่นล้านบาท
ลดลง
67 ธุรกิจ: โรงพยาบาล
47
วรวิทย์ วีระบวรพงศ์ 500 ล้านเหรียญ / 1.63 หมื่นล้านบาท
ลดลง
75 ธุรกิจ: ก๊าซปิโตเลียม
48
จรีพร จารุกรสกุล 480 ล้านเหรียญ/ 1.57 หมื่นล้านบาท
ลดลง
52 ธุรกิจ: โลจิสติกส์และคลังสินค้า
49
พิชญ์ โพธารามิก 465 ล้านเหรียญ / 1.52 หมื่นล้านบาท
ลดลง
47 ธุรกิจ: โทรคมนาคมและสื่อ
50
จรรย์สมร วัธนเวคิน 460 ล้านเหรียญ/ 1.50 หมื่นล้านบาท
ลดลง
92 ธุรกิจ: การลงทุน
2021-04-23 11:01:54
BACK TO TOP