ตระกูล Sy - Forbes Thailand

ตระกูล Sy

Henry Sy คือคนที่รวยที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเขาเริ่มต้นธุรกิจจากการเปิดร้านรองเท้าเล็กๆ ใน Manila ก่อนที่จะสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆ ที่ชื่อ SM Prime

โดยปัจจุบันกิจการ SM Investments Corp. ของครอบครัวกลายมาเป็นธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ซึ่งขยายกิจการไปมากกว่า 200 สาขา เขามอบหมายให้ลูกๆ ทั้ง 6 คนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจ และรุ่นหลานก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารด้วยโดย Howard ซึ่งเป็นรุ่นหลานเพิ่งก่อตั้งกิจการของตัวเองที่ชื่อ StorageMart เป็นกิจการรับฝากของด้วยตัวเองใน Makati ประเทศฟิลิปปินส์