An Exclusive Interview with H.E. MR. PETER PRÜGEL - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

An Exclusive Interview with H.E. MR. PETER PRÜGEL

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
12 May 2017 | 6:04 pm 9401

ForbesLife Thailand ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย สละเวลามาร่วมพูดคุยกับ Forbes Thailand อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมล่าสุดเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อีกหนึ่งมหาอำนาจแห่งยุโรป พร้อมบอกเล่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนชาวเยอรมันที่หาอ่านไม่ได้จากที่ใด

GERMANY IN GENERAL
Economics & Social Development

• เศรษฐกิจของเยอรมนีปัจจุบันนับว่าอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งและเป็นเลิศ โดยตัวเลข GDP ในปี 2016 เติบโตขึ้นถึง 1.9% มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ตามสถิติของเยอรมัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมามีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.3%

“งบดุลของประเทศเราอยู่ในสภาวะงบประมาณเกินดุลติดต่อกันมาหลายปีแล้ว เยอรมนีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจแม้เศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลกขณะนี้จะอยู่ในภาวะผันผวนที่ท้าทายยิ่ง”

• เยอรมนีมีรูปแบบของพัฒนาการทางสังคมที่เจริญรุ่งเรืองมากนั่นคือมีปริมาณชนชั้นกลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นฐานใหญ่ของสังคม และเมื่อมองภาพประชากรของประเทศโดยรวมก็พบว่าช่องว่างทางรายได้และเศรษฐกิจของผู้คนก็ไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และเมื่อผนวกเข้ากับระบบสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมของประชาชน (civil society หรือภาคประชาสังคม) ที่คึกคักแข็งขันอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนเยอรมัน ก็ยิ่งทำให้สังคมเยอรมันนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

• ความแข็งแกร่งของระบบและความแข็งขันของคนเยอรมันในการมีส่วนร่วมทางสังคมนี้ สะท้อนชัดผ่านวิกฤตการณ์การไหลทะลักของผู้ลี้ภัยจากสงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 เข้ามาในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นจำนวนมาก เมื่อรัฐบาลเยอรมันและนายกรัฐมนตรี นาง Angela Merkel ตัดสินใจส่งสารสำคัญสู่สังคมโลกผ่านการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นด้วยหลักปฏิบัติภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งแม้จะก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ ไปจนถึงต่อต้านนโยบายนี้ในสังคมเยอรมันอยู่ไม่น้อย แต่รัฐบาลเยอรมันก็สอบผ่านโจทย์ยากนี้ไปได้อย่างสำเร็จด้วยดี

“ความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากเพียงความมุ่งมั่นพยายามของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หากยังบรรลุผลงดงามได้ด้วยแรงสนับสนุนช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมทางสังคมอันแข็งขันน่าชื่นชมยิ่งของหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมประชาชนชาวเยอรมันด้วยครับ”

ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

Engineering, Innovation & Technology

• เยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของโลกทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาโดยตลอด พิสูจน์ชัดผ่านหลากหลายแบรนด์ผู้นำตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่เบื้องหลังความสำเร็จและรุ่งโรจน์นี้มีจุดตั้งต้นสำคัญมาจากองค์กรธุรกิจแบบครอบครัวขนาดกลางที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ที่มีคำเรียกในภาษาเยอรมันว่า Mittelstand (เปรียบเหมือนธุรกิจ SMEs ในเมืองไทย) ที่ริเริ่มและมุ่งมันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

“Mittelstand ส่วนหนึ่ง มักถูกขนานนามว่าเป็น “เงาที่ซ้อนเร้น” เพราะแม้จะไม่ได้โด่งดังเป็นแบรนด์ที่ส่องประกายฉายแสงในระดับโลก แต่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจำนวนไม่น้อยของพวกเขา คือรากฐานอันแข็งแกร่งและสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตน์เลยทีเดียว”

• จาก Industry 4.0 ในเยอรมนี สู่ Thailand 4.0 ในไทย ภาคธุรกิจของเยอรมนีต่างพากันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนำสมัย รวมทั้งพัฒนาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางด้านดิจิทัลสำหรับโลกอนาคตอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ภายใต้หลักคิดและคำที่ใช้เรียกขานคือ Industry 4.0 ที่ริเริ่มในเยอรมนี และต่อมารัฐบาลไทยก็ได้นำหลักคิดและคำดังกล่าวมาพัฒนาเป็นนโยบายของประเทศโดยปรับชื่อเรียกเสียใหม่เป็น Thailland 4.0

ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

The Hub of Education  for Creative New Generation

• รากฐานความสำเร็จของระบบเศรษฐกิจเยอรมนีคือระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่ประเทศที่มหาวิทยาลัยรัฐชั้นเลิศหลายแห่งไม่ได้คิดค่าเล่าเรียนแพงระยับจนยากจะรับไหว ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งให้เยอรมนีกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและตอบรับวิถีแห่งอนาคต

• World-Famous Dual Vocational Training System จุดแข็งของระบบการศึกษาที่เยอรมนีภูมิใจมากไม่ได้มีเพียงเรื่องของหลักวิชาการทางทฤษฎีและการมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นเลิศเท่านั้น แต่การพัฒนา ระบบฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แบบ on-the-job training เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เยอรมนีได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบการศึกษาคู่ขนาน เพื่อสร้างและส่งมอบนักวิชาชีพรุ่นใหม่ที่เก่งกาจสามารถสู่สังคมเยอรมนีมาเป็นระยะเวลานานนับร้อยปี ผ่านระบบที่เรียกว่า World-Famous Dual Vocational Training System ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือกระดูกสันหลังแห่งความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี

“โมเดลการศึกษาของเยอรมนีเป็นที่ต้องการไปทั่วโลก รัฐบาลไทยรวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนของไทยเองก็แสดงความสนใจเป็นอย่างมากในโมเดลการศึกษาของเรา ทางสถานทูตฯ จึงได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทยและบริษัทสัญชาติเยอรมันชั้นนำในเมืองไทย จัดตั้ง “German-Thai Dual Excellence Education Project” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2013 เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศไทยตามรูปแบบและระบบวิธีที่เข้มแข็งของเยอรมนี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จด้วยดีครับ”

• หัวใจสำคัญอย่างยิ่งของระบบการศึกษาของเยอรมนีคือ ไม่เน้นสอนให้เด็กท่องจำจากตำรา แต่มุ่งเน้นการสร้างเด็กให้มีศักยภาพในการรู้จักและกล้าตั้งคำถาม ค้นคว้า และพัฒนาเพื่อหาคำตอบต่างๆ ด้วยตนเองผ่านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ critical thinking

“เด็กๆ ของเราจะถูกสอนและกระตุ้นให้กล้าตั้งคำถามท้าทายต่อคำตอบหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในวันนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการใหม่ๆ ที่ทั้งก้าวหน้าและสร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และนี่คือรากฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างอนาคตให้กับประเทศของเรา”

ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นสถานที่มากมายหลายแห่งในเยอรมนี โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่าง Berlin ปัจจุบันได้มีการปรับตัวและพัฒนาขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางของเหล่านักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่นและความสร้างสรรค์จำนวนมาก สะท้อนถึงความพร้อมของเยอรมนีในการตอบรับอนาคตอย่างชัดเจน

ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

WHY VISITING GERMANY?
A Place For Premium Lifestyle & Authentic Cultures

เยอรมนีเป็นที่ยอมรับมาช้านานแล้วว่าคือศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งของศิลปะและการแสดงเชิงวัฒนธรรมแนวคลาสสิก เรียกได้ว่าเป็นบ้านของวงออเคสตร้า คณะบัลเลต์ และโรงละครเวทีระดับชั้นนำของโลกเลยทีเดียว แต่ขณะเดียวกัน เยอรมนีก็ยังเป็นแหล่งรวมสำคัญของนักสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงรุ่นใหม่และหัวก้าวหน้า รวมทั้งสถาปนิก นักออกแบบ และแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากมายอีกด้วยเยอรมนีเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในเรื่องวิถีชีวิตของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิทัศน์ แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนของประเทศ

หากคุณต้องการค้นพบความเป็นเยอรมนีที่แท้จริง ขอแนะนำให้คุณออกเดินทางท่องไปให้ทั่วแคว้นต่างๆ ของประเทศ และอย่าลืมเดินทางออกนอกเมืองใหญ่ เพื่อไปสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวอันหลากหลายของเมืองเล็กและวิถีชีวิตชนบทในแต่ละแห่งด้วย ลองแวะเยือนทะเลสาบ Chiemsee ที่อยู่ตรงเชิงเขา Alps ในแคว้นบาวาเรีย เดินท่องป่า Black Forest หรือจะแวะเยือนหนึ่งในแคว้นที่เป็นแหล่งไร่องุ่นเลื่องชื่อมากมาย แล้วล่องเรือในแม่น้ำ Elbe เลียบไปตามแนวเขา Sandstone ที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ Saxon Switzerland แล้วอย่าพลาดที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจบนชายหาดแสนสวย ณ เกาะ  Rügen ในทะเลบอลติก


คลิกอ่านฉบับเต็ม “An Exclusive Interview with H.E. MR. PETER PRÜGEL”  ได้ที่ ForbesLife Thailand ที่มาพร้อมกับ Forbes Thailand ฉบับเดือนเมษายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP