ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ผนึกความแข็งแกร่งเดินหน้าบริหารการลงทุน พร้อมส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น - Forbes Thailand

ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ผนึกความแข็งแกร่งเดินหน้าบริหารการลงทุน พร้อมส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

FORBES THAILAND / ADMIN
21 Aug 2019 | 05:31 PM
READ 1960
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดระดับประเทศสัญชาติไทยและผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่งระดับโลกสัญชาติสวิส หลังจากได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ประกาศพร้อมเดินหน้าให้บริการ ที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลสร้างความแตกต่างด้วยเครือข่ายการลงทุนไร้ขีดจำกัด ปัญหาของลูกค้าความมั่งคั่งระดับสูงในประเทศไทย  คือมีขอบข่ายการลงทุนที่ค่อนข้างจำกัด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่หลากหลายเพียงพอ อีกทั้งมีอุปสรรคเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ หากมีการแนะนำให้ลงทุนต่างประเทศ ลูกค้าความมั่งคั่งระดับสูงอาจตั้งคำถามเรื่องความไว้ใจ เพราะเงินลงทุนไม่ใช่เงินอย่างเต็มรูปแบบให้กับกลุ่มลูกค้าไทยผู้มีความมั่งคั่งระดับสูง (High Net Worth Individuals : HNWIs) ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเริ่มใช้บริการได้ทันทีเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย พร้อมทั้งขยายโอกาสและปิดช่องว่างของการลงทุน ที่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล จิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า “เราทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำ เมื่อก่อนลูกค้าอาจต้องติดต่อไปทางฮ่องกง สิงคโปร์ หรือสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรับบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน หากกล่าวถึงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งข้ามชาติบางแห่ง แม้จะมีอยู่ในเมืองไทยแต่เป็นเพียงสาขาเล็กๆ แต่ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ คือบริษัทร่วมทุนเจ้าแรกที่นำระบบบริการระดับโลกของจูเลียส แบร์มาไว้ที่เมืองไทยเพื่อให้บริการธุรกิจบริหารความมั่งคั่งรูปแบบใหม่อย่างครบวงจรแก่ลูกค้าของเรา ลูกค้าสามารถเข้าถึงการจัดสรรพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งการลงทุนที่หลากหลายเพื่อส่งมอบความมั่งคั่งจากรุ่น สู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน” สร้างความแตกต่างด้วยเครือข่ายการลงทุน ไร้ขีดจํากัด ปัญหาของลูกค้าความมั่งคั่งระดับสูงในประเทศไทย คือ มีขอบข่ายการลงทุนที่ค่อนข้างจํากัด รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่หลากหลายเพียงพอ อีกทั้งมีอุปสรรคเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ หากมีการแนะนําให้ลงทุนต่างประเทศ ลูกค้าความมั่งคั่งระดับสูงอาจตั้งคําถามเรื่องความไว้ใจเพราะเงินลงทุนไม่ใช่เงินจํานวนน้อย ความแตกต่างระหว่าง บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ และธนาคารไพรเวท แบงก์กิ้งอื่น อยู่ที่แพลตฟอร์มของ ธนาคารจูเลียส แบร์ ซึ่งครอบคลุมการลงทุนทั่วโลก ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ธนาคารในเมืองไทยเริ่มจัดกลุ่ม ลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูง และเริ่มใช้คําว่าไพรเวท แบงก์กิ้ง แต่ต้องยอมรับว่าขอบเขตการลงทุนและจังหวะในการลงทุนยังไม่สามารถทําได้อย่างคล่องแคล่วและครอบคลุมเมื่อเทียบกับธนาคารไพรเวท แบงก์กิ้งในต่างประเทศ จิรลาวัณย์ ในฐานะซีอีโอมองว่าหากจะตั้งบริษัทหนึ่ง เพื่อทําการลงทุนได้ตรงกับสินทรัพย์ทั้งโลก บริษัทนั้น จะต้องมีแพลตฟอร์มแบบเปิดที่หลากหลาย และต้องมีพนักงานจํานวนมากเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงินการลงทุนที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั่วโลก บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ในฐานะบริษัทร่วมทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีเครือข่ายของ จูเลียส แบร์ ทั่วโลก สามารถบริหารจัดการความมั่งคั่ง และนําเสนอการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การจัดสรรพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งสินทรัพย์ทางเลือกที่หลากหลาย โดยอาศัยบทวิเคราะห์ เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของจูเลียส แบร์ ที่ประจําอยู่  ทั่วทุกมุมโลกท่ามกลางสภาวะตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคําแนะนําจากทีมที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศที่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ในระยะยาวซึ่งครอบคลุมการวางแผนการเงินครบวงจร เช่น การวางแผนการสืบทอดความมั่งคั่ง เป็นต้น “เราไม่สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งชิ้นเพื่อขายให้กับลูกค้าทุกคน เราดูที่ความเหมาะสมเป็นหลัก ไม่ยัดเยียด เพราะธุรกิจ Wealth Management มีรายละเอียดและความแตกต่างมากกว่านั้น จะขายแบบเดิมๆ ซึ่งใช้วิธี One product fits all ไม่ได้ ลูกค้ากลุ่ม High Net Worth Individuals เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าแต่ละท่านล้วนประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วทั้งสิ้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับการรับฟังเพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อนําไปออกแบบวิธีการลงทุน พร้อมนําเสนอกลยุทธ์การลงทุนให้ สอดล้องกับเป้าหมายทางการเงินสําหรับแต่ละบุคคลที่วางไว้” จิรลาวัณย์กล่าว ทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ พร้อมบริหารความมั่งคั่ง นอกจากจะมีจิรลาวัณย์ในฐานะเบอร์หนึ่ง ผู้คร่ำหวอดในสถาบันการเงินชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 25 ปี มานําทัพ บล.ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ยังประกอบไป ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพมากประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลังจากประกาศร่วมทุนอย่างเป็นทางการ จิรลาวัณย์ให้ความสําคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก เลือกทีมผู้บริหารด้วยตัวเองและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านอย่างเข้มข้นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ของไพรเวท แบงก์กิ้ง ปัจจุบัน บล.ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ มีโครงสร้างทีมในการดูแลลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 แกนสําาคัญ ได้แก่ 1) การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) และ 2) ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Investment Advisor) และผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย ทีมสนับสนุนทั้งฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร พร้อมที่จะดูแลทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุมและตอบโจทย์ในทุกมิติการลงทุน บริษัทฯ ยังตั้งเป้าขยายทีมเป็น 150 คนตามแผนการลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องของลูกค้ากลุ่ม HNWIs ในเมืองไทย การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราใช้ระบบการฝึกอบรมของทั้งไทยพาณิชย์ และของจูเลียส แบร์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสําคัญในการให้บริการทางการเงินที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เป็นการผสานจุดแข็งของจูเลียส แบร์ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจบริการด้านไพรเวท แบงก์กิ้ง ชั้นนําระดับโลก และความเข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทยของไทยพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานในการรองรับตลาด Wealth Management ในไทย ตลาด Wealth Management ในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง จาก “รายงานความมั่งคั่งในประเทศไทย ปี 2562” ฉบับแรกที่จัดทำโดย บล. ไทยพาณชิย์ จูเลียส แบร์ เพื่อเจาะลึกตลาด Wealth Management ในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้ากลุ่ม HNWIs นํามาสู่การคาดการณ์ในช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2563) กลุ่มลูกค้า HNWIs ในประเทศไทยจะมีสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 9.9% ต่อปี ทําให้มีมูลค่าโดยรวมกว่า 401,200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยที่หนุนการเติบโตนี้คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความมั่งคั่งครัวเรือน เศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมไปถึงการที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์และหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ (ล้อมกรอบ) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ และ จูเลียส แบร์ (Julius Baer) ซึ่งเป็นผู้นําธุรกิจบริหารความมั่งคั่งชั้นนําระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และหนึ่งในสี่ผู้ให้บริการธุรกิจไพรเวท แบงก์กิ้ง รายใหญ่ของเอเชีย บริษัทร่วมทุนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการบริหารความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยผสานจุดแข็งของธนาคารไทยพาณิชย์ในด้านความเข้าใจในตลาดไทยอย่างถ่องแท้ เข้ากับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในด้านการบริหารความมั่งคั่งในระดับโลกของ    จูเลียส แบร์ ผสานจุดแข็งของสองผู้นํา ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ นําจุดแข็งของทั้งสองพันธมิตรมารวมกัน ทั้งในด้านฐานลูกค้า HNWI ในประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ และความเชี่ยวชาญระดับโลกของ จูเลียส แบร์ ทําให้บริษัทร่วมทุนแห่งนี้สามารถมุ่งเน้นและตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นผ่านแนวทางการลงทุนแบบเปิด (Open Product Platform) ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า HNWI ทั่วโลก รวมถึงบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร พร้อมช่วยขยายโอกาสในการลงทุนทั่วโลกแบบไร้พรมแดน เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายในการต่อยอดความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดี

TAGGED ON