เคทีซีคว้ารางวัล 2 ปีซ้อน “Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019” มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดการเงิน - Forbes Thailand

เคทีซีคว้ารางวัล 2 ปีซ้อน “Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019” มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดการเงิน

PR / PR NEWS
30 Aug 2019 | 08:26 PM
READ 9015

วิรัช ไพสิฐเศวต (ที่ 4 จากซ้ายรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสปฏิบัติการ "เคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2562 ในหมวดการเงิน” (Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019) จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กลาง) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยมูลค่าแบรนด์ 45,363 ล้านบาท

การมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่งการวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทยประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Success Valuation) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค