ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัล International Retail Bank of the Year ติดต่อกันเป็นปีที่สอง - Forbes Thailand

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัล International Retail Bank of the Year ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

PR / PR NEWS
24 Nov 2020 | 01:08 PM
READ 1908

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัลทรงเกียรติ International Retail Bank of the Year จากการประกาศรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศไทยในงาน Asian Banking & Finance Retail Banking Awards ประจำปี 2563

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็น International Retail Bank of the Year ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันได้ถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบรับความต้องการและไลฟสไตล์ของลูกค้า นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับการยกย่องด้านความเป็นเลิศในการช่วยเหลือลูกค้าจากสถาณการณ์วิกฤตCOVID-19 และมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของธนาคาร ยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “จากกลยุทธ์ด้านการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงรับฟังและเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ได้  และแม้ว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคจะยังไม่สามารถคาดเดาได้ ธนาคารยังคงรักษางบดุลไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยกัน” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้าน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบประกันโควิด-19 แก่ลูกค้า หากติดเชื้อโควิด-19 Asian Banking & Finance Retail Banking Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องธนาคารรายย่อยที่มีความโดดเด่นและมีกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่เป็นเลิศทั่วเอเชีย เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จากัด ประเทศไทย (กลุ่มธนาคารยูโอบี) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 153 สาขาและเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 410 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ยูโอบีเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานมากกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ กลุ่มธนาคารยูโอบี มีสินค้าและบริการด้านการเงิน โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจในการให้บริการ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับ AAA โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับ AAA โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ กลุ่มธนาคารยูโอบี ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นที่ศิลปะ เยาวชนและการศึกษา กลุ่มธนาคารยูโอบีได้จัดเวทีประกวดศิลปะที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งได้ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงบทบาทของกลุ่มธนาคารยูโอบีในการสนับสนุนวงการศิลปะ สมาคมศิลปะประจำชาติแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ยกย่องกลุ่มธนาคารยูโอบีให้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะทรงเกียรติ 10 ปีติดต่อกัน ในปี 2557 กลุ่มธนาคารยูโอบียังได้สนับสนุนให้พนักงานทั่วภูมิภาคร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม UOB Heartbeat Run ซึ่งจัดในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

TAGGED ON