ธนาคารกรุงเทพ ออกประกาศ ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 85 ปี - Forbes Thailand

ธนาคารกรุงเทพ ออกประกาศ ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 85 ปี

ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผย ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยวัย 85 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 20:30 น.

ชาตรี เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 ตามเอกสารการเกิดระบุว่าเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยมีชื่อจีนดั้งเดิมว่า อู้เข่ง แซ่ตั้ง เมื่ออายุราว 6 ขวบ ติดตามแม่กลับซัวเถา ประเทศจีน ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามยุติลงชาตรีและพี่ชายเดินทางไปยังประเทศฮ่องกงเพื่อเรียนต่อด้านบัญชีจนจบวิชาด้านการบัญชีจากวิทยาลัย KWANG TAI HING HIGH ACCOUNT TANCY เมื่ออายุ 19 ปี และเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อปี 2495 เพื่อกลับมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพฯ ชาตรีเรียนรู้วิชาการบริหารธนาคารจาก ชิน โสภณพนิช ผู้เป็นพ่อ สร้างกลยุทธ์ทางการเงินใหม่ๆ ก่อนเดินทางไปฝึกงานด้านการธนาคารที่ประเทศอังกฤษ ปี 2501 ชาตรี เริ่มการทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีที่ บริษัท เอเชียทรัสต์ จำกัด และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชี ที่ธนาคารกรุงเทพในปี 2502 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2523 ในยุคการบริหารของชาตรีสร้างความเจริญก้าวหน้าและผลประกอบการเป็นอย่างมาก ภายใต้นโยบาย “ธนาคารแห่งคุณภาพ” นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบเครือข่ายออนไลน์มาใช้ในวงการธนาคารไทยเป็นแห่งแรก ชาตรีรับไม้บริหารธนาคารกรุงเทพเป็นเวลา 12 ปี จนถึงปี 2535 จนกระทั่งส่งไม้ต่อให้กับ ชาติศิริ บุตรชายคนโตและนั่งตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อปี 2537 ชาตรี ติดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย จากการจัดอันดับโดย Forbes เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2557 ในอันดับที่ 11 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมในขณะนั้น 1.55 พันล้านเหรียญ ทั้งนี้ในปี 2558 Forbes ยังระบุด้วยว่า ธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีสินทรัพย์รวม 2.147 ล้านล้านบาท โดยชาตรีติดในอันดับมหาเศรษฐีไทยต่อเนื่องจนถึงปี 2561 ด้วยอันดับที่ 26 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 1.47 พันล้านเหรีญ (45,570 ล้านบาท) ชาตรีได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในวงการการเงินการธนาคารทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้รับรางวัลเกียรติยศ "Lifetime Achievement Award" จาก Asia Pacific Bankers Congress (APBC) รวมถึงนั่งตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาธนาคารอาเซียน กรรมการกลางสภาที่ปรึกษาผู้นำทางธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ว่าการนครเซี่ยงไอ้ เป็นต้น ด้านประวัติส่วนตัวชาตรีสมรสกับ คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช (ถึงแก่กรรม) ที่โบสถ์วัดมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี  มีบุตร-ธิดา 4 คน ชาติศิริ (โทนี่) โสภณพนิช, สาวิตรี รมยะรูป, ชาลี โสภณพนิช และ สุชาดา โสภณพนิช ภายหลังจากเกษียณการทำงาน ชาตรี ใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัว ลูกหลาน เขามีหลานปู่หลานตาเกินกว่า 1 โหล เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก โพสต์ ทูเดย์, เมเนเจอร์ออนไลน์