กสิกรไทยร่วมธนาคารสวิส Lombard Odier เตรียมเพิ่มบริการใหม่มัดใจลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง - Forbes Thailand

กสิกรไทยร่วมธนาคารสวิส Lombard Odier เตรียมเพิ่มบริการใหม่มัดใจลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง

เข้าสู่ปีที่ 3 หลัง ธนาคารกสิกรไทย จับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารเก่าแก่อายุ 221 ปีของสวิตเซอร์แลนด์ Lombard Odier เพื่อบริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง (HNWI: High Net Worth Individual) กสิกรไทยได้สรุปผลการดำเนินงานกองทุน K-SGM แม้ต่ำกว่าเป้าหมายแต่ประคองตัวได้ดีในสถานการณ์เศรษฐกิจปี'59 พร้อมตั้งเป้าเปิดกองทุนรวมใหม่เพื่อลูกค้า

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปี 2560 นี้ธนาคารยังคงจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคาร Lombard Odier จากสวิตเซอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องในการบริการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคลให้กับลูกค้า HNWIs

ซึ่งธนาคาร Lombard Odier เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างดี จากการร่วมมือกันตลอด 2 ปี ธนาคารกสิกรไทยได้ประโยชน์ทั้งทางตรงคือความสำเร็จทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมจากการส่งพนักงานของกสิกรไทยเข้าอบรมกับ Lombard Odier

โดยช่วงครึ่งปีแรก 2560 กสิกรไทยมีลูกค้า HNWIs ที่มีสินทรัพย์ 50 ล้านบาทขึ้นไปกว่า 10,000 คน รวมมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั้งหมด 7.5 แสนล้านบาท คิดเป็น 34% ของกลุ่มลูกค้า HNWIs ทั้งประเทศ

ด้าน Patrick Odier ประธานกรรมการ Lombard Odier กล่าวว่า บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 2.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดย 1 ใน 3 ของสินทรัพย์อยู่ในทวีปยุโรป อีก 1 ใน 3 ในสวิตเซอร์แลนด์ และส่วนสุดท้ายอยู่ในประเทศเกิดใหม่ซึ่งทวีปเอเชียมีความสำคัญมากในตลาดนี้

"ประเทศไทยมีโอกาสสูงจากธุรกิจครอบครัวมีจำนวนมากและเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย และเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังมีการเคลื่อนไหวพร้อมเติบโต มีความสำคัญในฐานะแหล่งวัตถุดิบและบริการของโลก จึงเลือกเปิดบริการผ่านทางพันธมิตรธนาคารกสิกรไทย" Odier กล่าว

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การทำงานของกสิกรไทยได้รับปรัชญาการบริหารการลงทุนจาก Lombard Odier นั่นคือการบริหารจัดการบนหลักการกระจายความเสี่ยง (Risk-based asset allocation) นำมาใช้ในกองทุน K-SGM สำหรับลูกค้า HNWIs

กองทุน K-SGM ปัจจุบันมีขนาดกองทุนที่ 15,000 ล้านบาท หลังดำเนินการ 20 เดือน ให้ผลตอบแทน 7.2% เฉลี่ย 4.4% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่คาด แต่ค่อนข้างน่าพอใจหากเทียบกับสถานการณ์ตลาดหุ้นผันผวนและปัจจัยลบในปี 2559 เช่น การลาออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) หรือ Donald Trump ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จิรวัฒน์กล่าวว่า ปีนี้กสิกรไทยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า HNWIs  โดยอยู่ระหว่างยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวม K-SGM+ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขนาดกองทุนประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาบริการให้คำปรึกษากับลูกค้ามากขึ้น อาทิ ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลัง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560 ประกาศใช้ เป็นต้น