Forbes Thailand Forum 2017 : The Next Tycoons - Forbes Thailand

Forbes Thailand Forum 2017 : The Next Tycoons

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Jul 2018 | 07:27 PM
READ 19452

Forbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ในเครือบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ ได้จัดเสวนาใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยครั้งนี้นำเสนอหัวข้อ The Next Tycoons เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างดีจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), หรือดีแทค, Diageo Moet Hennessy และ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ภายในงานได้เชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับแนวทางการสานต่อกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการต่อยอดรูปแบบการจัดการที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากบิดา/มารดา โดยมีผู้บริหารของ ในเครือบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน), บริษัทโพสต์ อินเตอร์แนชั่นแนล มีเดีย จำกัด และ Forbes Thailand อาทิ คุณภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ คุณโชคดี วิศาลสิงห์ คุณธัชหทัย ธรรมประภาส คุณศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์ ฯลฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร และผู้อ่าน Forbes Thailand กว่า 300 ท่านอย่างอบอุ่น การเสวนา ในหัวข้อ “The Next Tycoons” แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกมีชื่อว่า “The Next Gen Onward” มีเนื้อหาการเสวนาเกี่ยวกับคลื่นลูกใหม่ที่ได้นำพาธุรกิจของครอบครัวไปสู่ระดับต่อไปโดยนำความรู้และประสบการณ์ของตน มาปรับใช้และสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับเกียรติจาก คุณพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE, คุณธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณนันทิยา วรเพชรายุทธ หัวหน้าฝ่ายข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ช่วงที่สอง “Elevating on the Legacies” เนื้อหาการเสวนาเกี่ยวกับการเข้ามารับไม้ต่อของทายาทผู้สืบทอดกิจการ ตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบใหญ่ ในด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเรียนรู้จากองค์กรธุรกิจของครอบครัว การทำให้ตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ คุณวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด เข้าร่วมเสวนา โดยมี คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ หลังเสร็จสิ้นการเสวนา Forbes Thailand ได้เชิญทุกท่านร่วมชิมวิสกี้ระดับพรีเมียมจาก Diageo Moet Hennessy และเครื่องดื่มจาก Italasia พร้อมอาหารเลิศรสที่โรงแรมได้รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ Forbes Thailand Forum 2017: The Next Tycoons ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมเสวนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, Diageo Moet Hennessy และ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ