Forbes Thailand Forum 2015 : The Next Tycoons - Forbes Thailand

Forbes Thailand Forum 2015 : The Next Tycoons

FORBES THAILAND / ADMIN
24 Apr 2015 | 06:30 PM
READ 15565

Forbes Thailand Forum ปี 2015 ในหัวข้อ "The Next Tycoons" ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-17.30 น. ที่ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ผ่านไปด้วยความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้อ่าน Forbes Thailand เป็นอย่างดียิ่ง

ผู้บริหารและเจ้าของกิจการระดับนำของประเทศไทย บนเวทีทั้ง 2 ช่วงได้แก่
  • Panel 1: The Grooming the Next Tycoons ประกอบด้วย Harald and Caroline Link จากกลุ่มบี.กริม และ พรสิทธิ์ และ สุริยน ศรีอรทัยกุล จากกลุ่มบิวตี้เจมส์ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การส่งต่อและสืบต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น
  • Panel 2 :Enhancing a Fortune ประกอบด้วย รัตนา สถิรมน แห่งกลุ่มสามมิตรมอเตอร์ส, ยุทธชัย จรณะจิตต์ แห่งกลุ่มอิตัลไทยรุ่งฉัตร บุญรัตน์ แห่งกลุ่มมาลีสามพราน และ ธนรัชต์ พสวงศ์ แห่งกลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานธุรกิจครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้บริหารทุกท่านต่างร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แขกผู้มีเกียรติ ที่จะสร้างความแรงบาลใจให้กับนักธุรกิจและผู้บริหารเตรียมส่งต่อธุรกิจ หรือทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เตรียมสืบต่อธุรกิจ ภายหลังจากการเสวนา ตบท้ายด้วยการชิมไวน์และวิสกี้โดยได้รับการสนับสนุนจาก Italasia และ Chivas Forbes Thailand ขอขอบคุณ และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก Priority โดยธนาคารเกียรตินาคินสยามพิวรรธน์DTAC และ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้