กลุ่ม REITs ปรับฐานราคาเป็นวิกฤตหรือโอกาส - Forbes Thailand

ในช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการเริ่มปรับฐานของ REITs ในหลายภูมิภาครวมถึงการปรับฐานของ กลุ่ม Property, REITs และ Infrastructure ในไทย ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปี 2019 ปัจจัยโดยรวมสนับสนุนการลงทุนของ REITs อาทิ การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และหลายธนาคารกลางสำคัญ, ความกังวลของนักลงทุนจากผลของสงครามการค้า และการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักร

เชื่อว่าคำถามที่ นักลงทุนสนใจ คือ การปรับตัวลงของ REITs ในครั้งนี้ คือโอกาสในการเข้าลงทุนหรือควรหลีกเลี่ยง เรามองว่าการปรับลดลงรอบนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจากการขายทำกำไร หากนับจากต้นปี 2019 พบว่า REITs ทั่วโลกปรับขึ้นประมาณ 24% (อิงดัชนี FTSE EPRA / NAREIT Developed Index ณ วันที่ 11 พ.ย. 2019) รวมถึงปัจจัยที่เคยสนับสนุนเริ่มมีน้ำหนักลดลง หลัง Fed ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดดอกเบี้ย และ การเจรจาการค้าสหรัฐฯ กับจีนน่าจะได้เห็นข้อตกลง Phase 1 อัตราผลตอบแทนเงินปันผลกลุ่ม REITs (%) อย่างไรก็ดี เรามองว่าด้วยราคากลุ่ม REITs ที่ปรับลดลง จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลใน REITs มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น  ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าเช่าถือว่ามีเสถียรภาพดี โดยเฉพาะ REITs ที่มีรายได้จากค่าเช่าสำนักงานในเขตเมืองใหญ่, ค่าเช่าจากกลุ่มธุรกิจ Healthcare หรือ กลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในช่วงการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ หากมองไปข้างหน้า ประเด็นสงครามการค้ายังให้น้ำหนักคลี่คลายแค่เพียงชั่วคราว โดยมีอีกหลายประเด็นที่น่าจะตกลงได้ยาก และ ท้ายสุดด้วยเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงของปลายวัฏจักร ทำให้พอประเมินได้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปไม่น้อยกว่า 1 ปี กล่าวโดยสรุปการลงทุนใน REITs ยังคงน่าสนใจ อีกทั้ง REITs ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีสัดส่วนลงทุนในพอร์ตการลงทุน เพื่อเป็นกระจายสินทรัพย์ให้มีความหลากหลาย (Asset Allocation) โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นกับความเสี่ยงของนักลงทุนที่ยอมรับได้
ไม่พลาดติดตามบทความการวิเคราะห์ด้านการลงทุนได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine