กุญแจสู่การเติบโตในโลกยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ - Forbes Thailand

กุญแจสู่การเติบโตในโลกยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ

FORBES THAILAND / ADMIN
20 Nov 2023 | 09:40 AM
READ 4341

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดควรเรียนรู้เรื่องราวของ "กุญแจสู่การเติบโตในโลกยุคใหม่"


    การแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดแรงงานถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาทั้งในแง่การให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูด พร้อมรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับองค์กรไว้ให้นานที่สุด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยกลยุทธ์พลิกความท้าทายที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ดังนี้


ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล 

    ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหน้าใหม่สามารถโลดแล่นอยู่ในสนามได้แม้ตัวคนเดียว เนื่องจากเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการรังสรรค์ประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค และที่สำคัญเทคโนโลยียังเปรียบเสมือนบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลหรือ data จำนวนมหาศาลที่สามารถเลือกขุดไปใช้กับธุรกิจได้หลากหลายด้าน ตั้งแต่ช่วยในการตัดสินใจ กำหนดทิศทางธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง ติดตามการขนส่งสินค้า ประเมินราคา วิเคราะห์ปัญหาและความกังวลของลูกค้า ตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด


สร้างการเติบโตด้วยการขยายธุรกิจ

    แม้การบริหารจัดการให้ธุรกิจเติบโตอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ประสบการณ์ที่เฉียบคมอันเกิดจากชั่วโมงการทำงานที่สูงและความสามารถจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในชั่วพริบตา และเมื่อธุรกิจมีความพร้อมการจะผลักดันให้ธุรกิจยกระดับการเติบโตต่อไปได้ย่อมต้องอาศัยการขยายธุรกิจ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มบุคคลากรหรือหาวิธีเพิ่มกำไรโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย 


มอบประสบการณ์น่าประทับใจ

    การบริการที่ไม่ดีและความรู้สึกถูกละเลยเป็นฝันร้ายที่อาจพรากลูกค้าคนสำคัญไปจากธุรกิจแบบไม่มีวันหวนกลับ เป็นเหตุให้ธุรกิจต้องรู้จักพัฒนาประสบการณ์การบริการแก่ผู้บริโภคให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การทำให้ผู้บริโภคทุกคนรู้สึกว่าตนเองกำลังได้รับการรับฟัง รวมทั้งรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพและทัศนคติดี และการฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการลูกค้า ตลอดจนการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาของลูกค้า โดยที่ยังคงความรู้สึกการได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจให้ลูกค้า

    ผลการศึกษาของ McKinsey & Company ในหัวข้อ Using Customer Analytics to Boost Corporate Performance พบว่า บริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ลูกค้ามีแนวโน้มรักษาลูกค้าไว้ได้เพิ่มขึ้น 6.5 เท่า รวมถึงมีโอกาสในการขายให้กับฐานลูกค้าเดิมสูงกว่าคู่แข่งถึง 7.4 เท่า และมีโอกาสมากกว่าเกือบ 19 เท่าที่จะประสบความสำเร็จในการทำกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย


ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร

    การทำงานแบบเป็นทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป ผู้นำธุรกิจย่อมต้องตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องทำงานจากคนละจังหวัดหรือคนละมุมโลก เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กล้องเว็บแคม และสถานที่ทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารกับทีมที่หัวหน้าหรือผู้จัดการต้องเป็นสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้คนในทีมรู้สึกมีความสำคัญต่องาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการนัดประชุมแบบกลุ่มหรือพูดคุยแบบส่วนตัวเพื่อติดตามการทำงานและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร 

    นอกจากนี้ สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายบริษัทหันมาใส่ใจกันมากขึ้น ทั้งการจัดหาบริการด้านสุขภาพจิต การสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอยู่เสมอ


เดินหน้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

    ปัจจุบันประเด็นด้านความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่กลายเป็นความจำเป็นต่อโลกและสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างต้องให้ความสำคัญทั้งสิ้น ตั้งแต่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การเปลี่ยนไปใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และการจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแบบเดียวกัน รวมทั้งมาตรการที่เรียบง่าย เช่น การรีไซเคิลขยะในสำนักงาน การมาทำงานด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อโลก และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำธุรกิจทุกขั้นตอนเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : โอกาสของไทยในการเป็นผู้นำ Medical Tourism ยุคหลังโควิด 

คลิกอ่านบทความฉบับเต็มและเรื่องราวธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนตุลาคม 2566 ในรูปแบบ e-magazine