7 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ คุณเตรียมตัวรับมือกันหรือยัง - Forbes Thailand

7 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ คุณเตรียมตัวรับมือกันหรือยัง

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Mar 2018 | 06:39 PM
READ 15203

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตามทิศทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งผลให้มีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมากมาย ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งอาชีพในหมวดออนไลน์และออฟไลน์

เหล่านี้คือ 7 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ที่กำลังมาแรงในตลาด เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล 1.Content Editor เป็นอาชีพสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 2.Social Admin หลายธุรกิจจัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า จึงต้องมีบุคลากรมาทำงานและให้ข้อมูล ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าว และบุคลากรที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและข้อมูลสินค้าหรือบริการ ที่จะสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3.Application Creator ด้วยวิถีการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบโจทย์และเพื่อความสะดวกให้กับผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้บริการและซื้อสินค้า ตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า ซึ่งบางองค์กรยังต่อยอดไปได้อีกขั้น โดยนำข้อมูลจากการซื้อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อยอดขาย แอพพลิเคชั่นใช้บริการแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซด์  รวมถึงแอพพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารร้านดังทางด้านสถาบันการเงินธนาคารยังมีโมบายแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 4.Reviewer, Blogger, Youtuber รีวิวสินค้า บริการข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมาก เนื่องจากตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่อิสระ สร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าแบรนด์ใหญ่มากมาย  ซึ่งอาชีพนี้อาศัยทักษะความรู้การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทำให้เกิดรายได้มหาศาลอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้แตะหลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียว 5.Fitness Trainer เป็นอาชีพอิสระที่สร้างรายได้และมีสุขภาพดี แต่มีบางคนก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเทรนนิ่งออนไลน์อีกด้วย สร้างความสะดวกและประหยัดเวลาการเดินทาง 6.Make-up Artist เป็นอาชีพที่ทำงานอย่างอิสระและมีรายได้เฉลี่ยต่อการให้บริการต่อครั้งต่อคนตั้งแต่ 1,500-5,000 บาท 7.Tutor  คนทำงานนิยมทำเป็นอาชีพเสริม กลุ่มนักเรียน นักศึกษาก็ใช้ความรู้ความถนัดในวิชา เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี มาสอนพิเศษให้กับกลุ่มคนที่สนใจ สามารถทำในเวลาว่างหรือช่วงวันหยุด  นอกจากนี้บางกลุ่มนำช่องทางออนไลน์มาเสริมเป็นช่องทางในการสอนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Page จะเห็นได้ว่าแนวโน้มตลาดแรงงานขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการทำงาน ลักษณะการจ้างงานและตลาดงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของ ดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งเทรนด์ยุคปัจจุบันและในอนาคต พฤติกรรมแรงงานที่ทำงานประจำและอยากทำงานเสริม ต้องการหารายได้จากอาชีพดังกล่าวในอนาคตมากขึ้น เนื่องจากเป็นการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเวลา สามารถสร้างสรรค์งานให้มีจุดขายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจากการสำรวจมีบางกลุ่มทำจนอาชีพเสริมมาเป็นรายได้หลัก และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สร้างสมดุลให้กับชีวิต แม้รูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานเปลี่ยนไป หากเราตั้งรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจในตลาดแรงงานทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  สามารถพัฒนาและใช้ทักษะของตนเองสร้างงาน สร้างอาชีพ ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว ความท้าทายจึงเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากนำเอาทักษะและประสบการณ์มาใช้ให้ประโยชน์ ความมั่นคงในอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม จะนำมาซึ่งรายได้และเวลาที่คุณจะสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ต่อไป   บทความโดย ManpowerGroup