ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป - Forbes Thailand
X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Commentaries
  • Insights >
  • ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

Forbes Thailand

เรื่อง: กฤษฎา สวามิภักดิ์ CEO Forbes Thailand

ถ้าคุณมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในยุโรป หรือมองหาโอกาสการขยายธุรกิจไปยังประเทศในยูโรโซน ลองพิจารณาการลงทุนทางเลือกกับการถือสัญชาติยุโรป การลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตลอดชีวิต

การลงทุนซื้อสัญชาติยุโรปหรือเป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในวันนี้ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ย่อโลกให้มีขนาดเล็กลง ประตูการลงทุนเปิดกว้างสู่ทางเลือกใหม่ การถือสัญชาติยุโรปกลายเป็นการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ โดยไซปรัสเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดให้นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อแลกกับสัญชาติยุโรป ในฐานะหนึ่งใน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547

จากการที่ได้เดินทางร่วมกับ ปณิธิ วสุรัตน์ ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไซปรัส ประจำประเทศไทย และเยี่ยมชมสาธารณรัฐไซปรัส ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะอันงดงามที่ล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  มีโอกาสสัมภาษณ์ H.E. Harris Georgiades รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Phedonas Phedonos นายกเทศมนตรีของเมืองตากอากาศ Paphos เกี่ยวกับหลักการลงทุนซื้อสัญชาติในไซปรัส ซึ่งผ่านการทบทวนวาระสุดท้าย โดย Council of Ministers เมื่อเดือนมีนาคม 2557

สำหรับหลักการลงทุนในไซปรัสแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหรือวีซ่าถาวร (permanent residency) และ การลงทุนเพื่อขอสัญชาติเป็นพลเมือง (citizenship by investment) ซึ่งทั้งสองแนวทางจำเป็นต้องเริ่มจากการซื้อที่อยู่อาศัยถาวรในสาธารณรัฐไซปรัสในระดับราคาอย่างต่ำ 300,000 ยูโรสำหรับ PR และ 500,000 ยูโร สำหรับ citizenship แบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

Permanent Residency (PR)

การขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหรือวีซ่าถาวรในไซปรัสกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่สนใจต้องซื้อหรือลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัยของไซปรัสจำนวนเงินขั้นต่ำ 300,000 ยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) และต้องเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนอย่างน้อย 30,000 ยูโรกับธนาคารแห่งใดก็ได้ในไซปรัส โดยห้ามถอนเงินฝากภายในระยะเวลา 3 ปี พร้อมแสดงหลักฐานรายได้ประจำขั้นต่ำ 30,000 ยูโรต่อปี และเพิ่มขึ้น 5,000 ยูโรต่อบุตร 1 คน ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่แต่งงานอายุไม่เกิน 25 ปี โดยเป็นบุตรที่อยู่ในการดูแลด้านการเงินและอยู่ระหว่างการศึกษา ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดอื่นๆ อีกเล็กน้อย แต่สรุปแล้วผู้ยื่นคำขอและคู่สมรสต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม และเน้นการขอวีซ่าถาวรเพื่อการลงทุนมากกว่ามุ่งหางานทำในไซปรัส โดยที่กระบวนการพิจารณาอนุญาตหลังจากสมัครใช้เวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

– ไซปรัสกำลังจะได้เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ Schengen เร็วๆ นี้ คาดว่าประมาณปี 2559 ในฐานะผู้ถือ PR ของไซปรัสจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระทั่วทั้งยุโรป ซึ่งช่วยปลดล็อกขั้นตอนหรือกระบวนการขอวีซ่าที่ยุ่งยากในแต่ละประเทศ
– ผู้ถือ PR ของไซปรัสได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ทุกประเทศในยุโรป เนื่องจากเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

Citizenship by Investment

การขอสัญชาติเป็นพลเมืองชาวไซปรัสนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและระยะยาวจากสัญชาติที่อยู่ติดตัวตลอดไป โดยเฉพาะการที่ไซปรัสเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปเต็มตัว ชาวไซปรัสจึงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เทียบเท่ากับชาวยุโรปประเทศอื่น

สำหรับเงื่อนไขการสมัครหรือการลงทุน ใช้หลักพิจารณาเดียวกันกับการขอ permanent residency ไม่ว่าจะเป็น การแสดงรายได้ การฝากเงินกับธนาคารในไซปรัสขั้นต่ำ 3 ปี และไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยที่ทางเลือกการลงทุนมีหลากหลาย ทั้งกรณีนักลงทุนรายบุคคล (individual scheme) และกลุ่มนักลงทุนรวมกัน 5 ราย (collective scheme)

ในกรณีผู้สมัครเป็นนักลงทุนรายบุคคล สามารถลงทุนขั้นต่ำจำนวนเงิน 5 ล้านยูโร และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัย เพิ่มอีกจำนวน 500,000 ยูโรเป็นอย่างต่ำ (ไม่รวมภาษี 5%) ส่วนกรณีผู้สมัครรวมกลุ่มนักลงทุน 5 รายสามารถเลือกการลงทุนได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านยูโรต่อราย หรือการลงทุนในสินทรัพย์ของไซปรัส 2.5 ล้านยูโรบวกกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักอาศัยขั้นต่ำจำนวน 500,000 ยูโรต่อราย (ไม่รวมภาษี 5%)

จากทางเลือกวิธีการสมัครทั้งหมดนี้ ตามความเห็นของผม การลงทุนทางเลือก b หรือ c น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้การลงทุนทั้งสองทางเลือกในการขอสัญชาติใหม่เช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Citizenship by Investment

– สิทธิ์ในการทำงาน พำนักอาศัย การลงทุน และซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน 28 ประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป
– สิทธิ์ในการเดินทาง 28 ประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า
– สวัสดิการจากรัฐบาลในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
– สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับชาวไซปรัสโดยกำเนิด

H.E. Harris Georgiades (กลาง), ปณิธิ วสุรัตน์ (ขวา), กฤษฎา สวามิภักดิ์ (ซ้าย)

Forbes Fact ไซปรัส

ขนาดพื้นที่: 9,251 ตารางกิโลเมตร
ประชากร: ประมาณ 850,000 คน
ภาษา: อังกฤษ และกรีก
ศาสนา: กรีกออโธดอกซ์ (Greek Orthodox)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (ณ ธันวาคม 2558): S&P B+. Moody’s B3. Fitch B-
Nominal GDP Per Capita: 25,700 ยูโร หรือประมาณ 26,109 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Per Capita (PPP): 28,270 ยูโร หรือประมาณ 30,882 เหรียญสหรัฐฯ
ค่าเงิน: ยูโร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551)
ภาษี: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.5% พร้อมอนุสัญญาภาษีซ้อน (double taxation) กับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544
การเดินทาง: สายการบิน Emirates ไปยังสนามบิน Larnaca International ผ่านดูไบ ใช้เวลาเดินทางรวมระยะเวลาต่อเครื่องประมาณ 15 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำหรือแนวทางการขอ permanent residency และการขอสัญชาติเป็นชาวไซปรัสในเบื้องต้น หากสนใจ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการของกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐไซปรัส www.moi.gov.cy หรือติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลไซปรัสประจำประเทศไทยได้ที่

BACK TO TOP