มนุษย์เงินเดือนเอเชียยิ้ม รายได้พุ่ง 6.9% แซงหน้าเงินเฟ้อ - Forbes Thailand

มนุษย์เงินเดือนเอเชียยิ้ม รายได้พุ่ง 6.9% แซงหน้าเงินเฟ้อ

FORBES THAILAND / ADMIN
03 Jul 2014 | 02:58 PM
READ 1777

บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจฯ สำรวจพบระดับเงินเดือนทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกในปี 2014 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% โดยจีนมีอัตราเฉลี่ยรายได้สูงสุด ขณะที่ญี่ปุ่นอาจจะไม่เพิ่ม หลังเจอเงินเฟ้อเล่นงาน ส่วนไทยอยู่ที่ 5.4% แต่มีแนวโน้มลดลงจากปัญหาการเมือง

บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับโลก Towers Watson คาดว่าระดับเงินเดือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2014 จะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2013และลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อนในเดือนกันยายน ปี 2013 ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากรายงานการสำรวจแผนงบประมาณสำหรับระดับเงินเดือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2013 – 2014 โดย ทาวเวอร์ส วัทสัน  หรือ Towers Watson’s 2013-2014 Asia-Pacific Salary Budget Planning Report ซึ่งเก็บข้อมูลจากจำนวนประชากร  2,000 ตัวอย่าง ใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก จากบริษัท 400 แห่งที่มาจากกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน บางบริษัทส่งผลสำรวจจากหลายประเทศที่ตนตั้งสาขา ผลสรุปการวิจัยฉบับนี้สวนทางกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2013 อยู่ที่ 4.1% ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานลดน้อยลง ก่อนหน้านี้ได้คาดการณ์ว่าระดับเงินเดือนในประเทศจีนและกัมพูชาจะเพิ่มขึ้น 8% แต่หลังจากผนวกการประเมินอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ต้องปรับระดับเงินเดือนของทั้งสองประเทศไว้ที่ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 4.1 ตามลำดับ สำหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ เวียดนาม คาดว่าอัตราเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 11.5% และอินโดนีเซีย 9.6% ในขณะที่ฮ่องกงและสิงคโปร์อาจเพิ่มขึ้นเพียง 4.5% และ 4.3% ตามลำดับ ด้านปากีสถานและอินเดียพบแนวโน้มที่อัตราเงินเดือนจะปรับเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด คิดเป็น 13% และ 10% ตามลำดับ สำหรับนิวซีแลนด์คาดว่ามีอัตราปรับเพิ่มอยู่ที่ 3% และญี่ปุ่น 2% เป็นสองประเทศซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในระดับต่ำสุด คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สำหรับประเทศไทยน่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประจำปี 2014 อยู่ที่ 5.4%  โดยมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับลดลง หากยังคงเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตลอดทั้งปี “องค์กรต่างๆ จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูง หรือที่เรียกว่า High Performers เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปนั้นเป็นไปเพื่อรักษาบุคคลที่มีความสามารถไว้กับองค์กร จากผลการสำรวจองค์กรในประเทศไทย 9% ได้จัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้แก่ High Performers ภายในองค์กร ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" คุณพิชญ์พจีกล่าว กรรมการผู้จัดการทาวเวอร์สวัทสัน ประจำประเทศไทย ย้ำว่า จากเหตุวิกฤตการณ์ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ระมัดระวังในการจ้างพนักงานมากยิ่งขึ้น  ซึ่งตอนนี้เราเห็นความต้องการจ้างงานที่ลดลงในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้ว อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงกลุ่มธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ด้าน มร.แซมบาฟ ลัคคยาน ผู้อำนวยการฝ่ายให้บริการข้อมูลของ Towers Watson ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า เราได้ทำการปรับข้อมูลคาดการณ์ระดับเงินเดือนให้ลดลงเล็กน้อยจากการประเมินเมื่อเดือนตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา เนื่องจากตอนนี้บริษัทต่างๆมีตัวเลขงบประมาณของปี 2014 ที่ชัดเจนมากขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในปี 2014 นี้ มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าที่คาดกันไว้ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในปี 2014 ถูกคาดการณ์ไว้ที่ 4.1%  ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี 2013 เพียงแต่ลดลงจากที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.2% จากข้อมูลการสำรวจพบว่า การสรรหาและการเก็บรักษาบุคลากรที่มีทักษะและมีความเหมาะสมกับองค์กรนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างยิ่ง “การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในกลุ่มพนักงานภาคการผลิต หรือกลุ่มแรงงานที่ถูกคาดการณ์ไว้ในประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทย แสดงให้เห็นความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการสรรหาพนักงาน ให้ตรงตามความต้องการ เรามักพบข้อมูลจากองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตว่า การสรรหาและการเก็บรักษาบุคลากรเป็นปัญหาสำคัญ ที่องค์กรในภาคธุรกิจนี้ประสบมาอย่างต่อเนื่อง” มร.แซมบาฟกล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ในตลาดของกลุ่มประเทศอื่นๆ อาทิเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม  มีแนวโน้มของอัตราการเพิ่มเงินเดือนที่สูงกว่า สำหรับกลุ่มบุคลากรระดับกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในตลาดเหล่านั้น Towers Watson (NYSE, NASDAQ: TW) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการบุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ