WORLD / GLOBAL

The Midas List 2017: 10 สุดยอดนักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) ในแต่ละปี Forbes จะจัดอันดับนักธุรกิจ VC (Venture Capital) ที่นับเป็นสุดยอดนักธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้รายชื่อ The Midas List จำนวน 100 อันดับ โดยวิธีการประเมินคำนวณจากจำนวนและมูลค่าเมื่อออกจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และให้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับความกล้าเข้าไปตกลงธุรกิจแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มแรก Forb

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 684

vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 13,428

WORLD

ทำเนียบอภิมหาเศรษฐีของ Forbes ประจำปี 2017 พบกับกลุ่มคนที่รว

Update : 13 มิถุนายน 2560

View : 3,761

WORLD

11 บุคคลทรงอิทธิพล ‘หน้าใหม่’ จากรายชื่อ The World’s Most Po

Update : 03 เมษายน 2560

View : 1,849

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 1,484

WORLD

ถึงเวลา Glaxo เยียวยาธุรกิจ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 1,114

WORLD

ทีมมูลค่าสูงที่สุดในโลก

Update : 18 มกราคม 2560

View : 2,133

WORLD

คัดดาวเด่นนักกีฬาค่าตัวแพงที่สุดในโลก

Update : 11 พฤศจิกายน 2559

View : 1,104

WORLD

แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก

Update : 31 สิงหาคม 2559

View : 3,048

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย