WORLD / GLOBAL

ทำเนียบอภิมหาเศรษฐีของ Forbes ประจำปี 2017 พบกับกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก นี้เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่า เป็นครั้งแรกที่จำนวนเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญในทำเนียบของ Forbes ทะลุ 2,000 คนเป็นครั้งแรก โดยเพิ่มขึ้น 13% เป็น 2,043 คนจากปีที่แล้วที่มีแค่ 1,810 คน โดยมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขาเพิ่มขึ้น 18% เป็น 7.67 ล้านล้านเหรียญซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน นอกจากนี้ จำน

Update : 13 มิถุนายน 2560

View : 3,393


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,926

WORLD

11 บุคคลทรงอิทธิพล ‘หน้าใหม่’ จากรายชื่อ The World’s Most Po

Update : 03 เมษายน 2560

View : 1,687

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 1,280

WORLD

ถึงเวลา Glaxo เยียวยาธุรกิจ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 919

WORLD

ทีมมูลค่าสูงที่สุดในโลก

Update : 18 มกราคม 2560

View : 1,943

WORLD

คัดดาวเด่นนักกีฬาค่าตัวแพงที่สุดในโลก

Update : 11 พฤศจิกายน 2559

View : 902

WORLD

แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก

Update : 31 สิงหาคม 2559

View : 2,854

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)