WORLD / ASIA

Jessica Tan หลอมรวม Ping An Insurance สู่เทคโนโลยี Jessica Tan สอดส่องดูแลการเติบโตอันกว้างไกลและควบคู่กันในด้านบิ๊กดาต้าของ Ping An ยักษ์เอกชนจีน Ping An Insurance คือบริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่สุดของจีน มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.80 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 74% จากมาตรฐานเก่าแก่ของประเทศอย่างบริษัท China Life และสูงกว่า 64%

Update : 15 สิงหาคม 2561

View : 473vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 479

WORLD

เจ้าของโรงแรม Shangri-La นาม Kuok

Update : 18 กรกฎาคม 2561

View : 1,944

WORLD

Paytm ธุรกิจห้าง+ธนาคาร 'เสมือน' แห่งอินเดีย

Update : 11 กรกฎาคม 2561

View : 475

WORLD

ความโกลาหลบนจอแก้ว

Update : 18 มิถุนายน 2561

View : 737

WORLD

เปรมชัย กรรณสูต คดีล่าสัตว์ที่อื้อฉาว

Update : 15 มิถุนายน 2561

View : 693

WORLD

Nestle India ปรับกลยุทธ์กู้วิกฤต

Update : 08 มิถุนายน 2561

View : 2,433

WORLD

หนทางอีกยาวไกล ‘8K Miles’ cloud computing แห่งอินเดีย

Update : 14 เมษายน 2561

View : 1,023

WORLD

Gaw Capital ‘นักต่อรองชั้นนำ' ผู้พลิกฟื้นสินทรัพย์อับแสงสู่ด

Update : 02 เมษายน 2561

View : 1,307

WORLD

มาเลเซียดันตลาดอสังหาฯ ด้วย โปรแกรม ‘My Second Home’

Update : 24 มีนาคม 2561

View : 5,508

WORLD

ราชินีกาแฟแห่ง King Coffee

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561

View : 5,148Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group