WORLD / EMEA

เปิดกรุสมบัติอดีตนายกรัฐมนตรีกาตาร์ จากการเปิดเผยของ Panama Papers โลกก็ได้ประจักษ์ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ร่ำรวยล้นฟ้าขนาดไหน Hamad bin Jassim bin Jaber หนึ่งในสมาชิกราชวงศ์กาตาร์ผู้มีหนวดเป็นสัญลักษณ์เป็นที่รู้จักของชาวโลกส่วนใหญ่ในฐานะนักการเมือง ในช่วงปี 2007 ถึง 2013 เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ลุงทวดของเขาเป็นผู

Update : 26 สิงหาคม 2559

View : 1,897


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,444

WORLD

"เวิลด์คัพ" มหกรรมลูกหนังพันล้าน

Update : 30 มิถุนายน 2557

View : 2,383

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย