WORLD / AMERICA

Phillip Frost มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Phillip Frost ชายวัย 80 ที่ยังฟิตปั๋ง ผู้เป็นทั้งหมอ นักลงทุน นักประดิษฐ์ และผู้อุปถัมภ์งานศิลปะที่สามารถขยายธุรกิจผลิตยาสามัญออกไปทั่วโลก Phillip Frost มหาเศรษฐีอันดับ 2 ของเมือง Miami ยังฟิตปั๋งในวัย 80 ปี นอกจากจะเป็นแพทย์ด้านผิวหนังแล้ว Frost ยังเป็นประธานและซีอีโอของ OPKO Health บริษัทขนาดกล

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 3,563


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,881

WORLD

Jared Kushner ลูกเขยไม่ธรรมดาของพ่อตาตัวแสบ (2) : กะเทาะเปลื

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 1,163

WORLD

Jared Kushner ลูกเขยไม่ธรรมดาของพ่อตาตัวแสบ (1) : อาวุธลับเบ

Update : 30 เมษายน 2560

View : 6,320

WORLD

สร้างมากับมือแต่กลายเป็นแค่ผู้ถือหุ้น

Update : 11 เมษายน 2560

View : 2,037

WORLD

คิดให้ดีก่อนจะแว้งกัดผู้มีพระคุณ

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 819

WORLD

คนบันเทิงจับปากกา

Update : 14 กุมภาพันธ์ 2560

View : 661

WORLD

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 1-10

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 23,393

WORLD

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 11-20

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,862

WORLD

มหาเศรษฐีผู้อพยพแห่ง Forbes 400 Shalid Khan และ Andrew Chern

Update : 27 มกราคม 2560

View : 1,080

WORLD

มหาเศรษฐีผู้อพยพแห่ง Forbes 400 Romesh Wadhwani และ Douglas

Update : 27 มกราคม 2560

View : 1,167Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)