WORLD / AMERICA

เจ้าพ่ออสังหาฯแห่ง Austin Nate Paul ไม่เหมือนกับผู้ประกอบการยุคมิลเลนเนียลที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว “ผมต้องการให้ผู้คนเห็นว่าผมมีความสำคัญ สิ่งหนึ่งก็คือคุณจะต้องดูอาวุโสสักหน่อย” ชายอัจฉริยะในวงการอสังหาริมทรัพย์จาก Texas กล่าว Paul เป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับโครงการ

Update : 11 ธันวาคม 2560

View : 1,422vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,948

WORLD

Vicki Hollub ผู้บริหารหญิงคนแรกแห่ง Occidental Petroleum บริ

Update : 30 พฤศจิกายน 2560

View : 853

WORLD

ปีที่ 65 ของ Chevrolet Corvette

Update : 02 ตุลาคม 2560

View : 772

WORLD

เจ้าแม่เบอร์เกอร์

Update : 02 ตุลาคม 2560

View : 897

WORLD

Ellen DeGeneres สร้างช่องทาง สร้างกระแส

Update : 29 กันยายน 2560

View : 816

WORLD

ดนตรีดีและฟรีมีในโลก

Update : 28 กันยายน 2560

View : 625

WORLD

พ่อลูกกูรูจัดพอร์ทลงทุน

Update : 07 กันยายน 2560

View : 1,026

WORLD

กำไรมหาศาลจากกำไล

Update : 06 กันยายน 2560

View : 1,149

WORLD

60 เศรษฐินีสหรัฐฯ สู้แล้วรวยด้วยฝีมือตนเอง

Update : 30 สิงหาคม 2560

View : 1,323

WORLD

แกร่งดั่งหินผา

Update : 02 กันยายน 2560

View : 982Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย