WORLD / ASIA

บุญ วนาสิน วิตามินตลาดทุนเสริมแกร่ง THG

เส้นทางที่บรรจบกันระหว่างนายแพทย์ นักธุรกิจ และนักลงทุนในรอบ 4 ทศวรรษของโรงพยาบาลธนบุรี หลังสแกนเห็นจังหวะและโอกาสระดมทุนในตลาดหุ้นไทย มั่นใจได้ยาบำรุงธุรกิจขยายอาณาจักรศูนย์แพทย์ครบวงจรหมื่นล้าน พร้อมสร้างฐานธุรกิจแกร่งในต่างแดน

ภายในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่อันเนืองแน่นด้วยคนไข้ที่รอการรักษาจำนวนมาก นายแพทย์หนุ่มพกพาความเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และโรคทางเดินอาหาร พร้อมประสบการณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งมั่นนำศาสตร์ทางการแพทย์ เริ่มต้นวิถีแห่งการเป็น “ผู้ให้” ผ่านศาสตร์แห่งการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช และถ่ายทอดความรู้สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่มีจำนวนไม่เพียงพอรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น นายแพทย์หนุ่มเล็งเห็นถึงปัญหาและช่องว่างในการให้บริการทางการแพทย์ จึงเริ่มต้นชักชวนทีมแพทย์ศิริราชและนักลงทุนให้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ด้วยเงินลงทุน 20 ล้านบาท เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลคนไข้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในพื้นที่ธนบุรี

“โรงพยาบาลศิริราชเตียงไม่พอให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก สมัยนั้นแทบไม่มีโรงพยาบาลเอกชน เราคิดว่า ถ้าเราทำธุรกิจ เราช่วยคนได้มากกว่า หมอสามารถช่วยได้ทีละคนแต่การทำธุรกิจสามารถช่วยคนได้เป็นพันเป็นหมื่น ทั้งยังสามารถสร้างงานได้ ในเวลานั้นเรามองเรื่องคนและงานเป็นหลัก” นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “หมอบุญ” วัย 78 ปี ระลึกถึงช่วงก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ในปี 2519 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2520

พื้นฐานครอบครัวที่ทำธุรกิจค้าข้าวและซื้อขายสินค้าเกษตรได้บ่มเพาะแนวคิดด้านธุรกิจซึ่งช่วยให้นายแพทย์ใหญ่สามารถสร้างผลกำไรได้ทันทีที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงแรงหนุนจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) เป็นสองปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

การขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดเกิดขึ้นซึ่งเริ่มต้นจากโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ใน จ. สงขลา หลังจากประสบความสำเร็จจากโรงพยาบาลธนบุรี เขาจึงตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลธนบุรี 2 ในปี 2534 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในภายหลังหมอบุญสามารถสร้างการเติบโตในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลหลัก 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จำนวนเตียงจดทะเบียน 916 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,430 คนต่อวัน พร้อมทั้งโรงพยาบาล Welly Golden Bay Hospital ในประเทศจีน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงพยาบาลในเครือข่ายอยู่จำนวน 17 แห่ง โดยเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่บริษัทถือหุ้นจำนวน 12 โรงพยาบาล ขณะเดียวกันเขายังนำโมเดลแห่งความสำเร็จต่อยอดสู่ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง

“ความสำเร็จในธุรกิจโรงพยาบาลต้องเริ่มจากทำเล และคุณภาพมาตรฐานรวมถึงราคาค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล นอกจากนั้น จุดเด่นของเราอยู่ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในทุกสาขาและต้นทุนธุรกิจที่มีความได้เปรียบโรงพยาบาลอื่น”สำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นที่ช่วยเสริมทัพผลการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ได้แก่ ธุรกิจ healthcare solution provider รวมถึงธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และทันตกรรมครบวงจร ในชื่อบริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งดำเนินการมากว่า 30 ปีและมีร้านขายยา Apex Health Care 10 สาขาให้บริการตามห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งขยายธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในอนาคต

ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีสามารถเติบโตเป็นหนึ่งในผู้นำโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ ด้วยรายได้ในปี 2559จำนวน 6.23 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.6% จาก 5.79 พันล้านบาทในปี 2558 โดยเฉพาะการดำเนินงานของโรงพยาบาลการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล และศูนย์แพทย์เฉพาะทาง พร้อมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 27.5% จากปี 2558 ที่ 26.4% เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสในแดนมังกร

หลังสร้างอาณาจักรโรงพยาบาลอย่างแข็งแกร่งในประเทศ หมอบุญพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจในต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับบริษัท WEGO Holding Company Limited จัดตั้งบริษัท Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited ประเทศจีน ด้วยทุนจดทะเบียน 230 ล้านหยวน (1.25 พันล้านบาท) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ Welly Golden Bay Hospital


โรงพยาบาล Welly Golden Bay Hospital ที่เมืองชานตง ประเทศจีน

ขณะเดียวกันบริษัทยังค้นพบโอกาสทางธุรกิจจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงพยาบาลในประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น Ga Mone Pwint (GMP) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศ

กางแผนลงทุนหมื่นล้าน

การเติบโตของโรงพยาบาลอายุร่วม 4 ทศวรรษพร้อมธุรกิจในเครือจำนวนมากเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้หมอบุญตัดสินใจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนขยายอาณาจักรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากแผนลงทุน 1.3 พันล้านบาทในปี 2560-2562 สำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารผู้ป่วย อาคารจอดรถ ห้องตรวจ และปรับปรุงวอร์ดในโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 เพื่อตอบสนองผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสลงทุนในธุรกิจ healthcare solution provider ซึ่งประกอบด้วย โครงการโรงพยาบาลศูนย์พักฟื้น ธนบุรี (Thonburi Rehabilitation Center Hospital) และ โครงการเมดิคอลซิตี้ รังสิต เพื่อสร้างศูนย์แพทย์ครบวงจร บนพื้นที่ 140 ไร่ โดยใช้งบลงทุนรวม 1.6 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานที่มุ่งต่อยอดในหลากหลายมิติยังต้องเผชิญความท้าทายด้านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจากข้อมูลรายงานประจำปี ของ World Health Organization (WHO) ในปี 2559 พบว่าอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยต่อจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 24.7 ต่อ 10,000 คน เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 77.1 ต่อ 10,000 คน ในภาวะที่ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง อาจส่งผลให้ธุรกิจของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีแนวทางเน้นการรักษาโรคเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น

ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายหมอบุญเชื่อมั่นในข้อได้เปรียบของบริษัทที่มีโรงพยาบาลภายในเครือและธุรกิจจำนวนมากเป็นทางเลือกในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ร่วมงานในเครือของบริษัทระยะยาว พร้อมก้าวผ่านปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมถึงนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นโยบายพัฒนาคุณภาพ และการสร้างจูงใจบุคลากร

“เราให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะพยาบาลที่ต้องดูแลและช่วยเหลือคนไข้เป็นคนแรก ซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านการบริการและความสามารถทางการแพทย์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต” หมอบุญมั่นใจแผนธุรกิจอันแข็งแกร่งและความพร้อมของบุคลากรร่วมกันผลักดันกลุ่มธนบุรีให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลอย่างครบวงจร


คลิกอ่าน "บุญ วนาสิน วิตามินตลาดทุนเสริมแกร่ง THG" ฉบับเต็ม ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ มิถุนายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 01 สิงหาคม 2560

View : 2,340


Most Popular
1

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 1-10

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

view : 28,956

2

10 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปี 2017

Update : 14 กันยายน 2560

view : 26,076

3

4 ตระกูลเศรษฐี ซึ่งติดในอันดับ 50 ตระกูล

Update : 07 กุมภาพันธ์ 2560

view : 20,783


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader