WORLD / GLOBAL

แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก

แบรนด์ชื่อดังเหล่านี้มาจาก 16 ประเทศและจาก 19 ภาคธุรกิจ ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นักที่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ กวาดอันดับต้นๆ ไปครอง บริษัทที่มีอันดับเพิ่มขึ้นสูงสุดจากปีที่ผ่านมาคือ Facebook ซึ่งมูลค่าแบรนด์พุ่งสูงขึ้นถึง 44% ขณะที่ไอบีเอ็มมีผลงานไม่ดีนัก โดยมูลค่าแบรนด์ลดลง 17% จากรายชื่อแบรนด์ทั่วโลกมากกว่า200 แบรนด์เราจัดอันดับโดยประเมินจากตัวเลขกำไร อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ และบทบาทของแบรนด์ในแต่ละภาคธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น มีบทบาทสำคัญในธุรกิจสินค้าหรูแต่ไม่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมการผลิต)1. Apple
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 1.54 แสนล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 6%


2. Google (Alphabet)
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 8.25 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 26%


3. Microsoft
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 7.52 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 9%


4. Coca-Cola
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 5.85 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 4%


5. Facebook
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 5.26 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 44%


6. Toyota
ญี่ปุ่น
มูลค่าแบรนด์: 4.21 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 11%


7. IBM
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 4.14 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –17%


8. Disney
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 3.95 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 14%


9. McDonald’s
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 3.91 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –1%


10. GE
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 3.67 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –2%

11. SAMSUNG
เกาหลี
มูลค่าแบรนด์: 3.61 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –5%

12. AMAZON
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 3.52 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 25%

13. AT&T
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 3.26 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 12%

14.BMW
เยอรมนี
มูลค่าแบรนด์: 2.88 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 4%

15. CISCO
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.84 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 3%

16. ORACLE
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.8 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 4%

17. INTEL
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.77 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 7%

18. NIKE
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.75 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 5%

19. LOUIS VUITTON (คริสเตียน ดิออร์)
ฝรั่งเศส

มูลค่าแบรนด์: 2.73 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –3%

20. Mercedes-Benz (Daimler)
เยอรมนี
มูลค่าแบรนด์: 2.6 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 16%

21. Verizon
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.58 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 5%

22. Wal-mart
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.54 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 3%

23. HONDA
ญี่ปุ่น
มูลค่าแบรนด์: 2.52 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 8%

24. American Express
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.43 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 4%

25. BUDWEISER
(Anheuser-Busch InBev)
เบลเยียม
มูลค่าแบรนด์: 2.34 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 5%

26. MARLBORO
(Philip Morris Int’l & Altria)
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.19 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 11%

27. SAP
เยอรมนี
มูลค่าแบรนด์: 2.16 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 10%

28. GILLETTE
(Procter & Gamble)
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 2.02 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: –1%

29. PEPSI
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 1.94 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 3%

30. VISA
สหรัฐฯ
มูลค่าแบรนด์: 1.92 หมื่นล้านเหรียญ
อัตราเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี: 2%


คลิ๊กอ่าน "100 แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก" ฉบับเต็มได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ JULY 2016 ในรูปแบบ e-Magazine


Forbes Thailand Staff
Forbes Thailand Staff

Update : 31 สิงหาคม 2559

View : 2,765vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,912

Most Popular
1

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 1-10

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

view : 23,106

2

4 ตระกูลเศรษฐี ซึ่งติดในอันดับ 50 ตระกูล

Update : 07 กุมภาพันธ์ 2560

view : 19,156

3

กลยุทธ์ล้ม Amazon

Update : 03 กันยายน 2559

view : 8,060

top list

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 1,975

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,806

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,366


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)