VDO / FORUM & EVENT

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016)

วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานจัดงาน “แถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผู้นำภาคธุรกิจระดับเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เอกสิริ ปิณฑะรุจิ ชุตินทร คงศักดิ์ ณัฐญา นิยมานุสร เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ นิกรเดช พลางกูร ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และวรวรรณ ธาราภูมิ มาร่วมงาน ณ ห้องนราธิปประพันธ์พงศ์ กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ (ACD Connect Business Forum 2016) กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้ง และเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดนนโยบายที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายบทบาทของ ACD ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุมภาคธุรกิจ ACD Connect ในกรอบ ACD ที่โรงแรม Plaza Athenee ระหว่างเวลา 9:30 – 16:30 น. ภายใต้แนวคิด "ปลุกพลังเชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน" (Innovative Financial Connectivity for a Sustainable Asia) จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบายการเงิน และผู้กำกับดูแลการเงินจากประเทศสมาชิกประเทศ ACD กว่า 500 คน เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเชื่อมโยงการเงินของภูมิภาคเอเชียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การจัดประชุม ACD Connect ในครั้งนี้ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเสนอไอเดียเด็ดเพื่อเอเชียรวมตัวกันให้มากยิ่งขึ้น (Big Ideas for Connecting Asia) ก่อนการจัดงาน และผู้เสนอที่สุดแห่งความความคิดสุดยอด 10 อันดับแรก ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการนำเสนอความคิดสร้างสรรรค์โดยตรงต่อผู้นำประเทศเอเชียที่มาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ ACD Connect ยังเปิดเครือข่ายภาคเอกชนออนไลน์ของ ACD เป็นครั้งแรก (ACD Connect Network Portal) โดยผู้แทนภาคธุรกิจจะได้รับการบรรจุชื่อและธุรกิจไว้ในเครือข่ายภาคธุรกิจ (ACD Connect Network Portal) โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสระหว่างกันในอนาคต


Admin System Web
Administrator

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,613
Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 120,931

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 117,879

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 111,765

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 383

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 857

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,031


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง