VDO / FORBES THAILAND VDO

MARCH 2016 - วิทูร-กำธร ศิลาอ่อน ลูกไม้ใต้ต้น ดัน S&P ไปตลาดโลก

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่ 2 วิทูรและกำธร ศิลาอ่อน เดินหน้าขยายอาณาจักรร้านอาหาร เร่งนำแบรนด์ “S&P” ออกล่าโอกาสในต่างแดน เริ่มเจาะตลาดเพื่อนบ้าน ตามด้วยตลาดเอเชีย เพื่อก้าวเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาค ก่อนขยับเป็นแบรนด์ระดับโลกUpdate : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,410Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 116,267

2

พฤหัสนี้อาจชี้ชะตา Tesco จะขาย Lotus ในไ

Update : 21 ตุลาคม 2557

view : 48,669

3

GoPro เลือดไหลไม่หยุด ปลดพนักงานรวด 270

Update : 21 มีนาคม 2560

view : 27,139

top list

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 1,169

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,606

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,263


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)