technology / THAILAND

ชิตพล มั่งพร้อม สร้าง 'แสนรู้' คู่ใจนักการตลาดทั่วโลก เมื่อช่องว่างของโลกการตลาดเปิดกว้างสำหรับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การตลาดในโลกดิจิทัล ชิตพล มั่งพร้อม และทีมงานจาก 6 สาขาทั่วโลก พร้อมสร้างเส้นทางลับทางการตลาดจากเทคโนโลยี 'อรุณ' ที่แปลงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคเป็นข้อมูลสำคัญที่ตรงใจผู้บริโภค ชิตพล มั่งพร้อม ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริ

Update : 10 สิงหาคม 2561

View : 412vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 479

TECHNOLOGY

'Odini' ให้ 'หุ่นยนต์' ช่วยจัดพอร์ตกองทุนรวม

Update : 09 สิงหาคม 2561

View : 1,504

TECHNOLOGY

สำรวจ 5 นวัตกรรมผันวิถีชีวิตในอีก 5 ปีข้างหน้า

Update : 12 กรกฎาคม 2561

View : 1,218

TECHNOLOGY

Toss แอพฯ สุดฮอต จากแดนกิมจิ

Update : 05 มิถุนายน 2561

View : 998

TECHNOLOGY

อนาคตของการเกษตร Grobot ตู้ปลูกผักในอาคารฝีมือคนไทย

Update : 31 พฤษภาคม 2561

View : 1,711

TECHNOLOGY

บล็อกเชนคืออะไร? และใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากสกุลเงินดิจิทัล (Cr

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 4,721

TECHNOLOGY

Google ส่งเครื่องมือ ‘Test My Site’ เช็กคุณภาพเว็บไซต์เมื่อแ

Update : 16 มีนาคม 2560

View : 2,996

TECHNOLOGY

คริสตัล ลากูนส์ ปั้นน้ำเป็นนวัตกรรม

Update : 11 มกราคม 2560

View : 4,422

TECHNOLOGY

เกมล่า Pokémon เจาะลึกเรื่องราวการสร้างเกม

Update : 07 ตุลาคม 2559

View : 3,660

TECHNOLOGY

โตโยต้า พร้อมทวงคืนบัลลังก์สีเขียว

Update : 29 สิงหาคม 2559

View : 3,097Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group