technology / THAILAND

Google ส่งเครื่องมือ ‘Test My Site’ เช็กคุณภาพเว็บไซต์เมื่อแสดงผลบน ‘หน้าจอมือถือ’ คนไทย 53% ที่เปิดดูหน้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะกดปิดหน้าเว็บนั้นทันที หากต้องรอการแสดงผลมากกว่า 3 วินาที แต่ค่าเฉลี่ยการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ไทยบนมือถือ ต้องใช้เวลารอถึง 12 วินาที! นี่คือสถิติสำคัญที่ Google ประเทศไทยนำเสนอในวันนี้ และเป็นต้นเหตุของการพัฒนาเครื่องมือ Test My Site ซึ่งช่วยวิเค

Update : 16 มีนาคม 2560

View : 1,810vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,325

TECHNOLOGY

คริสตัล ลากูนส์ ปั้นน้ำเป็นนวัตกรรม

Update : 11 มกราคม 2560

View : 3,408

TECHNOLOGY

เกมล่า Pokémon เจาะลึกเรื่องราวการสร้างเกม

Update : 07 ตุลาคม 2559

View : 2,773

TECHNOLOGY

โตโยต้า พร้อมทวงคืนบัลลังก์สีเขียว

Update : 29 สิงหาคม 2559

View : 2,227

TECHNOLOGY

ชายผู้ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Facebook

Update : 13 พฤษภาคม 2559

View : 2,118

TECHNOLOGY

ทำงานออฟฟิศ ไม่ฟิตไม่ได้

Update : 21 เมษายน 2559

View : 1,931

TECHNOLOGY

หวนคืนสู่อดีตเพื่ออนาคต

Update : 19 เมษายน 2559

View : 1,972

TECHNOLOGY

มุ่งสู่เส้นทางพลังงานสีเขียว

Update : 15 เมษายน 2559

View : 1,893

TECHNOLOGY

หนทางไปสู่ยนตรกรรม แบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Update : 30 มีนาคม 2559

View : 1,974

TECHNOLOGY

DTC ท่องน่านน้ำใหม่ นวัตกรรมไทยผงาดนอกบ้าน

Update : 22 มีนาคม 2559

View : 2,137Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย